Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

Mapa ogleda - rezultati

DuPont Pioneer uvodi novinu u prezentaciji naših rezultata ogleda.
Umesto da čekate na katalog i ograničen broj ogleda, sada možete posetiti našu stranicu i na mapi pronaći ogled koji vas interesuje i to bez ograničenja.
Možete pratiti svoj omiljeni hibrid u različitim lokalitetima, ili pak pogledati rezultat nekog novog hibrida koga možda planirate da sejete. Na ovaj način i vaša odluka o izboru hibrida u narednoj godini će biti lakša.
Svaki ogled na mapi je predstavljen odgovarajućim znakom (kukuruz-zrno, suncokret-glavica, silaža-kravica) koji vam pokazuje gde se ogled tačno nalazio.
Klikom na znak dobijate osnovnu informaciju o ogledu, a kompletan izveštaj dobijate klikom na „Pun izveštaj ogleda“, koga možete odštampati ili sačuvati na vašem računaru.

65D2B351-9DBE-6375-57E6-16A8398CBFF4
Podaci o prinosu
Rezultat parcele