Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

Sporazum između korisnika i Pioneer Srbija

Veb sajt Pioneer Srbija se sastoji od veb stranica koje uređuje Pioneer Srbija.

Pioneer Srbija veb sajt Vam se nudi uz prihvatanje uslova bez izmena u uslovima, i napomenama sadržanim u njemu. Korišćenje veb sajta Pioneer Srbija podrazumeva Vaš pristanak na sve ove termine, uslove i napomene.

Izmena ovih uslova korišćenja

Pioneer Srbija zadržava pravo na izmenu uslova i napomena pod kojima se veb sajt Pioneer Srbija nudi, uključujući ali ne ograničavajući se na odgovornosti vezane za korišćenje veb sajta Pioneer Srbija.

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Veb sajt Pioneer Srbija može da sadrži linkove do drugih veb sajtova (Linked Sites). Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom Pioneer Srbija i Pioneer Srbija nije odgovoran za sadržaj nijednog od ovih linkovanih sajtova, uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova. Pioneer Srbija nije odgovoran za webcasting niti bilo koji drugi oblik prenosa primljenog sa bilo kog drugog linkovanog sajta. Pioneer Srbija obezbeđuje ove linkove samo kao pogodnost i navođenje bilo kog linka ne podrazumeva podršku od Pioneer Srbija sajta ili udruživanja sa njihovim operaterima.

Nezakonita ili zabranjena upotreba

Kao uslov za Vaše korišćenje veb sajta Pioneer Srbija, Vi garantujete Pioneer Srbija da nećete koristiti veb sajt Pioneer Srbija u bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim uslovima i napomenama. Ne smete koristiti veb sajt Pioneer Srbija na bilo koji način koji može da ošteti, onesposobi, preoptereti ili pogorša veb sajt Pioneer Srbija ili da dođe u sukob sa bilo čijim korišćenjem i uživanjem u veb sajtu Pioneer Srbija. Ne smete prisvojiti niti pokušati da prisvojite bilo koji materijal ili informaciju koja nije ciljano učinjena dostupnom od strane veb sajta Pioneer Srbija.

Korišćenje komunikacijskih servisa

Pioneer Srbija veb sajt može da sadrži oglase, chat zone, news grupe, forume, zajednice, lične veb stranice, kalendare i/ili druge poruke ili komunikacijske mogućnosti napravljene da Vam omoguće da komunicirate sa javnošću ili sa grupom (kolektivno, "Komunikacijski servisi"). Vi ste saglasni da koristite Komunikacijske servise samo za postavljanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su prikladni i odnose se na date servise komunikacije. Kao primer, i ne kao ograničenje, pristajete da kada koristite Komunikacijske servise, nećete:

 • klevetati, iskorišćavati, uznemiravati, pretiti ili na drugi način ugrožavati legalna prava (kao što su pravo na privatnost i javnost) drugih.
 • objavljivati, postavljati, dodavati, distribuirati ili širiti bilo kakvu neprikladnu, vulgarnu, klevetničku, provokativnu, prostačku, nepristojnu ili nezakonitu temu, ime, materijal ili informaciju.
 • dodavati fajlove koji sadrže softver ili drugi materijal zaštićen zakonom o intelektualnoj svojini (ili pravima o privatnosti i javnosti) osim ako posedujete ili kontrolišete prava na to ili posedujete sva potrebna odobrenja.
 • dodavati fajlove koji sadrže viruse, inficirane fajlove ili bilo koji drugi sličan softver ili program koji može da uništi rad drugog kompjutera.
 • oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovinu bilo kakva dobra ili usluge u bilo kakve poslovne svrhe, osim ako Komunikacijski servis izričito dopušta takve poruke.
 • sprovoditi ili prosleđivati istraživanja, takmičenja, piramidalne šeme ili lančana pisma.
 • preuzimati bilo koji fajl postavljen od strane drugog korisnika Komunikacijskog servisa za koji znate, ili bi trebalo da znate, da ne može biti legalno distribuiran na ovaj način.
 • falsifikovati ili brisati bilo koje obeležje autorstva, legalne ili druge napomene porekla ili marku porekla ili izvor softvera ili drugi materijal sadržan u fajlu koji skidate.
 • ograničavati ili ometati bilo kog drugog korisnika u upotrebi i uživanju u Komunikacijskom servisu.
 • kršiti bilo koje pravilo ponašanja ili druge odrednice koje se mogu primeniti na određeni Komunikacijski servis.
 • prikupljati informacije o drugima, uključujući e-mail adrese, bez njihovog dopuštenja.
 • kršiti bilo koji zakon ili regulativu u primeni.

Pioneer Srbija nema obavezu da nadgleda Komunikacijske servise. Međutim, Pioneer Srbija zadržava pravo da ispituje materijale poslate Komunikacijskom servisu i da uklanja neke materijale po svom nahođenju. Pioneer Srbija zadržava pravo da Vam ukine pristup nekom ili svim Komunikacijskim servisima u bilo koje vreme iz bilo kog razloga bez obaveštenja.

Pioneer Srbija zadržava pravo u bilo koje vreme da ustupi bilo koje podatke ukoliko su neophodni da se zadovolji bilo koji zakon u primeni, regulativa, legalni proces ili zahtev vlade, ili da uređuje, ne objavi ili ukloni bilo koje informacije ili materijale, u celini ili u delovima, uz po nahođenju Pioneer Srbija.

Uvek budite oprezni kada iznosite identifikujuće lične podatke o sebi ili svojoj deci u bilo kom Komunikacijskom servisu. Pioneer Srbija ne kontroliše niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije sadržane u bilo kom Komunikacijskom servisu i, stoga, Pioneer Srbija se izričito odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa Komunikacijskim servisima kao i radnji koje proističu iz Vašeg učešća u bilo kom Komunikacijskom servisu. Moderatori i domaćini nisu ovlašćeni portparoli Pioneer Srbija i njihovi stavovi se nužno ne poklapaju sa stavovima Pioneer Srbija.

Materijali pridodati Komunikacijskom servisu mogu da budu predmet ograničenja postavljanja, upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Vi ste odgovorni za poštovanje ovih ograničenja ukoliko preuzimate materijale.

Materijali dostavljeni Pioneer Srbija ili postavljeni na neki od Pioneer Srbija veb sajtova

Pioneer Srbija nema vlasništvo nad materijalima kojima Vi snabdevate Pioneer Srbija (uključujući povratne informacije ili sugestije) ili postavljate, dodajete, umećete ili koje prilažete bilo kom Pioneer Srbija veb sajtu ili njegovim pripojenim servisima (kolektivno "Prilozi"). Ipak, postavljanjem, dodavanjem, umetanjem svog Priloga obezbeđujete ili dajete odobrenje Pioneer Srbija, njegovim pridruženim kompanijama i neophodnim podizvođačima da koriste Vaš Prilog u vezi sa operacijama njihovog Internet poslovanja uključujući, bez ograničenja, prava na: kopiranje, distribuiranje, prenošenje, javno predstavljanje, javno izvođenje, reprodukovanje, uređivanje, prevođenje i reformulisanje Vašeg Priloga; i da objavljuju Vaše ime u vezi sa Vašim Prilogom.

Nikakva naknada neće biti isplaćena na osnovu korišćenja Vašeg Priloga. Pioneer Srbija nije u obavezi da objavi ili iskoristi bilo koji od Priloga i može ukloniti bilo koji Prilog u bilo koje vreme po svom nahođenju.

Postavljanjem, dodavanjem, umetanjem, obezbeđivanjem ili prilaganjem svog Priloga garantujete i predstavljate da posedujete, ili na drugi način kontrolišete sva prava u vezi sa Vašim Prilogom kao što je to opisano u ovom delu, uključujući, bez ograničenja, sva prava neophodna za postavljanje, dodavanje, umetanje ili prilaganje Priloga.

Odricanje od zakonske odgovornosti

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE UKLJUČENI ILI DOSTUPNI PREKO VEB SAJTA Pioneer Srbija MOGU SADRŽATI NEPRAVILNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. IZMENE INFORMACIJA SE PERIODIČNO DODAJU. Pioneer Srbija I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI MOGU DA POBOLJŠAVAJU I/ILI MENJAJU VEB SAJT Pioneer Srbija U BILO KOJE VREME. OBAVEŠTENJA DOBIJENA PREKO VEB SAJTA Pioneer Srbija NE TREBA DA BUDU OSNOVA ZA LIČNE, MEDICINSKE, ZAKONSKE ILI FINANSIJSKE ODLUKE I VI TREBA DA KONSULTUJETE ODGOVARAJUĆE PROFESIONALCE ZA KONKRETNU POMOĆ U VAŠOJ SITUACIJI.

Pioneer Srbija I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI NE ODGOVARAJU ZA PRIMERENOST, POUZDANOST, DOSTUPNOST, PRAVOVREMENOST I PRECIZNOST INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I SRODNIH GRAFIČKIH SADRŽAJA NA VEB SAJTU Pioneer Srbija S BILO KOJIM CILJEM. U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM OD STRANE ODGOVARAJUĆEG ZAKONA, SVE OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI, USLUGE I SRODNI GRAFIČKI SADRŽAJI SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU" BEZ GARANCIJE ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE. Pioneer Srbija I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI ODRIČU SE SVIH GARANCIJA I USLOVA S OBZIROM NA OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I SRODNE GRAFIČKE SADRŽAJE, UKLJUČUJUĆI I SVE GARANCIJE KOJE PROIZLAZE ILI USLOVE PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENE USLOVE, PRAVA SVOJINE I NEPOVREDIVOSTI.

UZ MAKSIMALNU ŠIRINU DOZVOLJENU OD STRANE ODGOVARAJUĆEG ZAKONA, NI U BILO KOJOJ PRILICI Pioneer Srbija I/ILI NJEGOVI SNABDEVAČI NISU ODGOVORNI ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, SPECIJALNE, POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KOJE ŠTETE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK KORIŠĆENJA, PODATAKA ILI PROFITA, NASTALE, ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE, SA KORIŠĆENJEM ILI OSOBINAMA VEB SAJTA Pioneer Srbija, ZBOG ZASTOJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA Pioneer Srbija VEB SAJTA ILI SRODNIH SERVISA, OBEZBEĐIVANJU ILI PROPUSTA U OBEZBEĐIVANJU USLUGA, ILI ZA BILO KOJU INFORMACIJU, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I SRODNE GRAFIČKE SADRŽAJE DOBIJENE PREKO VEB SAJTA Pioneer Srbija ILI NA NEKI DRUGI NAČIN NASTALE KORIŠĆENJEM VEB SAJTA Pioneer Srbija, BILO DA LI SE ZASNIVAJU NA UGOVORU, KRIVIČNOM DELU, NEMARNOSTI, ODREĐENOJ ODGOVORNOSTI ILI BILO ČEMU DRUGOM, ČAK I AKO JE Pioneer Srbija ILI BILO KOM OD NJEGOVIH SNABDEVAČA BILO UKAZANO NA MOGUĆNOST ŠTETE. ZATO ŠTO NEKE DRŽAVE/INSTANCE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, OVA POMENUTA OGRANIČENJA MOŽDA SE NE MOGU PRIMENITI NA VAS. UKOLIKO STE NEZADOVOLJNI BILO KOJIM DELOM VEB SAJTA Pioneer Srbija ILI BILO KOJIM OD OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, VAŠE ISKLJUČIVO PRAVO JE DA PREKINETE KORIŠĆENJE VEB SAJTA Pioneer Srbija.

Kontakt: predrag@miric.net

Ukidanje/restrikcija pristupa

Pioneer Srbija zadržava pravo, po svom nahođenju, da Vam obustavi pristup veb sajtu Pioneer Srbija i srodnim uslugama ili delovima istog u bilo koje vreme, bez obaveštavanja. UOPŠTENO U maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, ovaj sporazum je kontrolisan zakonima Države Vašington, U.S.A. i Vi pristajete na nadležnost Suda u King Kauntiju, Vašington, U.S.A. u svim sukobima proisteklim ili povezanim sa korišćenjemPioneer Srbija veb sajta. Korišćenje veb sajta Pioneer Srbija je neovlašćeno u bilo kojoj instanci koja ne sprovodi sve odredbe ovih uslova i napomena, uključujući bez ograničenja ovaj paragraf. Saglasni ste da nema zajedničkih ulaganja, partnerstava, zaposlenja između Vas i Pioneer Srbija kao rezultata ovog sporazuma ili korišćenja veb sajta Pioneer Srbija. Pioneer Srbija realizacija ovog dogovora je predmet postojećih zakona i legalnih procesa i ništa od sadržaja ovog sporazuma nije u suprotnosti sa pravima Pioneer Srbija da se povinuje Vladinim, sudskim i zakonskim primenama ili zahtevima u vezi sa Vašim korišćenjem veb sajta Pioneer Srbija ili podacima obezbeđenim ili prikupljenim od strane Pioneer Srbija s obzirom na takvu upotrebu. Ukoliko se ustanovi da je bilo koji deo nevažeći ili neprimenljiv shodno zakonima u primeni uključujući, ali ne ograničavajući se na, garantne izjave i ograničenja odgovornosti koji su pomenuti, biće smatrano da nevažeća ili neprimenljiva odredba može biti zamenjena važećom, primenljivom odredbom koja najbliže odgovara svrsi postojeće odredbe a ostatak sporazuma će uslediti kao posledica. Ukoliko nije ovde napomenuto, ovaj sporazum podrazumeva apsolutni dogovor između korisnika i Pioneer Srbija u skladu sa veb sajtom Pioneer Srbija i on zamenjuje sve nekadašnje ili sadašnje razmene i ponude, bilo da su u elektronskom, usmenom ili pisanom obliku, između korisnika i Pioneer Srbija u skladu sa veb sajtom Pioneer Srbija. Štampana verzija ovog sporazuma i bilo kog obaveštenja u elektronskom obliku biće dostupna u sudskim ili administrativnim procedurama koje se zasnivaju ili odnose na ovaj sporazum u istoj meri i pod istim uslovima kao i druga poslovna dokumenta i podaci koji se izvorno čuvaju u štampanom obliku. Zahteva se da svi delovi ovog sporazuma i ostala srodna dokumenta budu na engleskom jeziku.

COPYRIGHT i TRADEMARK napomene:

Svi sadržaji veb sajta Pioneer Srbija su: Copyright © 2006-2012 Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o. i/ili njegovih snabdevača. Sva prava zadržana.

TRADEMARKS

Nazivi stvarnih kompanija i proizvoda navedenih ovde mogu biti zaštitni znak njihovih sopstvenih vlasnika.

Na primer: kompanije, organizacije, proizvodi, ljudi i događaji prikazani ovde su izmišljeni. Nijedna asocijacija na bilo koju stvarnu kompaniju, organizaciju, proizvod, ličnost ili događaj nije i ne bi trebalo da bude namerna.

Sva prava iskazana ovde su zadržana.

NOTICES AND PROCEDURE FOR MAKING CLAIMS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT

Saglasno Članu 17, United States Code, Section 512(c)(2), sve izveštaje o povredi autorskih prava po zakonu o autorskim pravima Sjedinjenih Država treba da bude poslati agentu provajdera ovih usluga. SVA OBAVEŠTENJA KOJA SE NE ODNOSE NA SLEDEĆU PROCEDURU NEĆE DOBITI ODGOVOR. Pogledaj napomenu i proceduru za podnošenje tužbe za povredu autorskih prava.

 

ED1763B3-6234-01FB-A131-23B3A2069A01