Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

Oslávte spolu s Pioneer

10. výročie polotrpasličích repiek hybridom PX113

 

 

Rok 2006 bol prvým rokom, kedy Dupont Pioneer zahájil predaj polotrpasličích hybridov repky na Slovensku pod vlastnou značkou MAXIMUS®. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam si tieto hybridy rýchlo získali pozornosť trhu. Vyberalo si ich stále viac pestovateľov a dnes sa už stali dôležitými hráčmi na trhu repky. Rok 2015 je 10. ročníkom predaja polotrpasličích hybridov. Pri príležitosti tohto jubilea predstavujeme nový polotrpasličí hybrid PX113, ktorý prekonal všetky predchádzajúce Pioneer hybridy MAXIMUS®.

Stále viac a viac pestovateľov si výberá hybridy repky Pioneer pre ich produkciu. U nás tvoria hybridy Pioneer 12% z celkového osevu repky 2014-2015. Odrody musia presvedčiť svojimi úrodami na domácich poliach. Vlani bol najpopulárnejší polotrpasličí Pioneer hybrid PR44D06, ktorý je druhou najpestovanejšou repkou na Slovensku v rámci odrôd Pioneer. O výnimočnosti odrôd svedčí aj fakt, že Pioneer je doposiaľ jedinou osivárskou spoločnosťou ktorá má na Slovensku úspešne zaregistrované polotrpasličie (SDH) odrody repky: PR44D06 (SDH), PX100CL (SDH,IMI), PX113 (SDH, RLM7) – ÚKSÚP 2013 a 2015.

Tabuľka: Úrody polotrpasličieho hybridu PR44D06 za rok 2014 na poľnohospodárskych podnikoch.

 

Najpolulárnejšie sú však SDH odrody u našich južných susedov. Tu podľa údajov Kleffmann (spoločnosť pre výskum agrárneho trhu) 2014-2015 celkový trhový podiel hybridov Pioneer vzrástol zo 16% na 20%. Ukazovateľom číslo jedna tohto nárastu boli práve Pioneer SDH hybridy. Vlani bol najpopulárnejší Pioneer SDH hybrid v Maďarsku podobne ako u nás PR44D06, ktorý je zároveň druhým najväčším hybridom repky pestovaným v Maďarsku. Je to dôkaz o tom, že týmto hybridom sa darí v arídnej miestnej, veľmi suchej a teplej klíme, ktorá je podobná s tou našou na južnom Slovensku. PR44D06 vytvára prirodzene o 20-25% menej nadzemnej biomasy oproti tradičnej repke, čo v regiónoch s nižšími zrážkami predstavuje konkurenčnú výhodu pre dosiahnutie vysokých úrod lepším hospodárením s vlahou.

Graf 1: Stále viac pestovateľov v strednej Európe si volí Pioneer hybridy MAXIMUS®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody polotrpasličích odrôd Pioneer sú pre pestovateľov repky dobre známe a sú to tieto:

 • Extra široký termín sejby. Hybridy na jeseň nepredlžujú ani pri veľmi skorej sejbe (10.8.) a nemajú tendenciu prerastať ( www.youtube.com, heslo: PIONEER MAXIMUS).
 • Extra zimuvzdornosť. Vďaka svojmu unikátnemu habitusu ( ružica pritlačená k zemi) a hrubému koreňovému krčku majú výbornú toleranciu na chlad.
 • Ďalšia výhoda súvisí s ošetrovaním rastlín. Vďaka ich nižšej výške, rastliny môžu byť stále ľahko ošetrované aj neskôr počas vegetácie s menším poškodením od prejazdov techniky.
 • Extra odolnosť voči poliehaniu. Výška rastlín a rovnako aj vetviaci uzol odkiaľ vyrastajú bočné konáre je nižšie, rastliny nebudú políhať.
 • Extra efektivita pri zbere. Šešuľe dozrievajú zároveň v rovnakom čase, čím sa znižuje strata vytriasaním skôr dozretých semien. Kombajn sa pohybuje rýchlejšie a ľahšie. Z týchto dôvodov je žatva repky rýchlejšia, lacnejšia a s nižšími zberovými stratami.
 • Extra plodivosť a ziskovosť vzhľadom k odlišnej štruktúre rastlín. Rastlina vytvára veľké množstvo postranných konárov a kvetov. Z dôvodu veľkého počtu fertilných kvetov, vytvára veľký počet šešulí tj. má vo svojej podstate vysoký výnosový potenciál. ( www.youtube.com, heslo: PIONEER MAXIMUS2).

Vzhľadom k svojim priaznivým, vyššie uvedeným vlastnostiam, výnosový potenciál MAXIMUS® hybridov prináša dobrú profitabilitu pre pestovateľov repiek.

 

Obrázok 1: Kvantitatívna rezistencia voči fómovej hnilobe pri PR44D06 (na obr.) bráni fóme v prerastaní do koreňového krčku rastliny. Podobný ochranný efekt pre bežné repky dosiahneme aplikáciou Caryx®. Foto: J.Kakuta, BASF Slovensko

 

 

 

 

 

 

PX113 - Nový MAXIMUS®

Desaťročná úspešná cesta Pioneer hybridov MAXIMUS® pokračuje s hybridom PX113. PX113 nesie všetky priaznivé atribúty polotrpasličej repky, ktorými sa stala populárnou. Okrem toho prináša nové vlastnosti:

 • Po prvé, môžeme vypichnúť úrodový potenciál, lebo ten je najdôležitejší. PX113 je schopný dosiahnuť najväčšie úrody spomedzi polotrpasličích hybridov Pioneer. O 6 % vyšší výnos ako PX104. Obsah oleja v sušine semena počas registračných skúšok ÚKSÚP bol vysoký – 45,5 %.

Graf 2: PX113 má najvyšší úrodový potenciál spomedzi Pioneer MAXIMUS® repky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V porovnaní s predchádzajúcimi hybridmi MAXIMUS® repky stavba rastliny je robustnejšia a silnejšia. Vyzerá pôsobivejšie, efektne, má ešte viacej vetví. Výška je o 15-20 cm cm vyššia ako PR44D06 a približuje sa výške tradičných Pioneer (PT) hybridov novej generácie, pri ktorých je tendencia znižovania výšky rastliny (PT211,PT225,PR46W20).
 • Dobrá adaptácia k skorej sejbe. Odroda na jeseň nepredlžuje. Obnova rastu na jar je rýchlejšia ako u predchádzajúcich polotrpasličích hybridov, so skôrším nástupom kvitnutia.

 

Obrázok 2: V bežnom roku pri štandardnom ošetrovaní porastu sú straty na úrode spôsobené fómovou hnilobou koreňa a stonky menšie ako 10%, ale na neošetrenom poli citlivého hybridu so závažnými infekciami, môže byť strata aj 30 až 50% (VĽAVO) .Sejbou tolerantých odrôd zvýšime šance na dobrý výnos (VPRAVO) Foto: M.Jakubec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zdravotný stav je mimoriadne dobrý. Dobrá tolerancia voči bielej hnilobe. Odroda disponuje génom RLM7 proti fómovej hnilobe, čo je v súčasnosti najvyšší stupeň kvalitatívnej ochrany.
 • Pokiaľ ide o dozrievanie môže byť odroda charakterizovaná ako stredne skorá.

 

 

 

Obrázok 3: Kvalitatívna rezistencia v podobe génu RLM7 voči fómovej hnilobe pri PX113 (na obr. VĽAVO) bráni fóme v prerastaní do koreňového krčku rastliny.

Foto: M.Jakubec

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je dobre známe, že repka patrí medzi najviac intenzíve plodiny s vysokými nákladmi na kultiváciu poľa. Aby sa zabezpečila profitabilita, pestovateľská technológia by mala byť veľmi starostlivo vybraná, a musí byť založená na výbere najlepšieho hybridu. Srdečne odporúčame pestovateľom do pozornosti hybrid PX113. Sme presvedčení, že tí, ktorí ho skúsia, ho budú pestovať znovu aj v budúcom roku!

 

 

 

 

3A8A5CA6-7EA5-0330-2287-BC59EB7CFE47