Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

P7709

NAŠA NAJLEPŠIA SKORÁ

FAO 200

 

  • Najskorší hybrid s typom zrna konský zub od Dupont Pioneer s univerzálnym využitím.
  • Typ zrna – dent – umožňuje úspešné pestovanie ako na siláž, tak aj na zrno v chladnejších výrobných podmienkach.
  • Má výborný a unikátny pomer medzi zberovou vlhkosťou zrna a výškou úrody.
  • Hybrid sa vyznačuje najvyšším úrodovým potenciálom spomedzi hybridov veľmi skorej skupiny (FAO 180-200) Dupont Pioneer.
  • Pri zrovnateľnej zberovej vlhkosti resp. skorosti ako 39B29 poskytuje vyšší výnos.
  • Dobrá tolerancia voči stresu zo sucha a priazdnivé agronomické vlastnosti.
  • Silné nelámavé steblo a vysoká pevnosť koreňovej sústavy.

 

PESTOVATEĽSKÁ RADA: Neskorú sejbu v ZVO neodporúčame! Avšak v teplej KVO je možné využitie na veľmi neskoré sejby ( jún, napr. po repke ) s využitím na neskoré silážovanie začiatkom októbra.Výkonný nástupca za hybrid PR39B29.

     
890F1867-B70E-3D57-F810-51EE335B9996