Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

P9911

MAJSTER V KVALITE ZRNA

FAO 480

 

 

  • Hybrid P9911 je neskorý hybrid na zrno zo záveru skorostnej skupiny FAO 450-500.
  • Bol predstavený už v roku 2014 a stretol sa s vysokým dopytom od farmárov. V tom istom roku presvedčil svojou produkciou silných, dobre naliatych klasov s výnimočným zdravotným stavom zŕn, aj napriek podmienkam, ktoré boli optimálne pre rozvoj fuzarióz na klasoch.
  • V KVO pestovatelia vedia dosiahnuť s týmto hybridom na bežných plochách úrody na 13 t/ha.
  • Pre jeho výnimočné úrodové výsledky naprieč rozličným klimatickým podmieknam získal označenie Optimum® AQUAmax®.
  • Jeho agronomické vlastnosti sú priaznivé, má silné steblo a koreňovú sústavu. Má veľmi atraktívnu, silnú stavbu rastliny.
  • Klasy sú pekné, zaujmú typicky oranžovou farbou korunky zrna
  • Hybrid vyniká výbornou toleranciou voči rôznym druhom hubových chorôb klasu.

  

PESTOVATEĽSKÁ RADA: Pre pestovateľov zrnových hybridov FAO 430-450, ktorí hľadajú nový zrnový hybrid pre rekordné úrody a dobrú kvalitu zrna!

       
37DF46DC-4303-69E8-4BEA-64EBFD41E0E9