Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

11AFT

Prvý enzymatický inokulant pre lucernovú senáž               1,1 x 1011 CFU/g

 

Pioneer® pripravok 11AFT je revolučným novým patentovaným produktom pre použitie v lucernovej senáži. Nový kmeň Lactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 produkuje vlákninu narúšajúce enzými počas svojho množenia v senáži. Zlepšuje tak stráviteľnosť NDFd vlákniny - zlepšením stráviteľnosti bunečnej steny, zvyšuje kvalitu siláže a tým produkciu zvierat. Zvyšuje energetickú hodnotu krmiva a predlžuje aeróbnu stabilitu senáže (oddialenie zahrievania steny senáže po začatí odoberania). 11AFT tiež obsahuje pre lucernu špecifický kmeň Lactobacillus plantarum ATCC PTA-6139, ktorý rýchlym znížením pH v senážnej hmote produkciou kyseliny mliečnej (acidifikáciou prostredia) pomáha zachovať cenné živiny (cukor). Redukuje degrádaciu bielkovín a tým znižuje náklady potrebné k nákupu dodatočných proteínov do vyživy zvierat.

   
2521EF6F-9115-C61B-B79C-4BBB202B0845