Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

11B91 Kombi

Konzervant pre vlhké kukuričné zrno                                                      1,1 x 1011 CFU/g

 

Riadi fermentáciu ( obsahujúc dva kmene Lactobacillus plantarum LP286 DSM 18112 a LP329 ATCC 55942) v prípade konzervácie vlhkého kukuričného zrna zberaného pri vlhkosti 35% (CCM, miaganá kukurica). Spolu so stabilizačným účinkom baktérií Lactobacillus buchneri ( obsahujúc jeden kmeň- LN4637 ATCC PTA-2494) je bezpečným biologickým spôsobom zníženia výskytu dodatočnej fermentácie v porovnaní s nákladnými a problematicky (korózia) použiteľnými výrobkami s obsahom kyselín.

   
7D4D930A-805B-75AD-1A79-2A950DE5EF16