Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

11CFT

Jediný enzymatický konzervant do kukuričej siláže           1,10 x 1011 CFU/g

 

Špecifické kmene baktérií Lactobacillus buchneri LN40177 v prípravku 11CFT produkujú enzýmy ferulázy a acetyl-esterázy, ktoré dokážu oddeliť polysacharidy bunkovej steny (celulózu, hemicelulózu) od ťažko stráviteľných lignínových štruktúr. Tým zlepšia stráviteľnosť NDFd vlákniny, aj zvýšia jej využiteľnosť baktériami bachora. Zároveň 11CFT výrazne predlžuje aeróbnu stabilitu silážnej steny po jej otvorení kmeňom baktérií Lactobacillus casei LC32909.

 

 

A9CA2D39-D678-09FC-741C-4F7787D92717