Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

11CH4

Enzymatické aditívum pre kukuričné siláže na výrobu bioplynu                          1,0 x 1011 CFU/g

 

11CH4 je doplnok pri optimalizovaní výroby metánu. Je schopný zlepšovať konzervovanie silážnych zmesí na začiatku procesu, ale aj zhodnocovať ich energetický potenciál. Vďaka špeciálnemu kmeňu Lactobacillus buchneri LN40177 sa rozrušia väzby medzi lignínom a celulózou. Tým sa zrýchly a zlepší schopnosť fermentácie biomasy, zníži sa tvorba kalov a povlakov na vnútornej strane fermentora,čo umožňuje znížiť premiešavanie hmoty a tým aj energetické náklady.Súčasne L. buchneri LN40177 produkuje už počas zasilážovania množstvo kyseliny octovej, ktorá je primárny substrát pri výrobe metánu.

   

 

 

B480A936-340B-7BBA-7B84-649938332516