Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

11G22 Kombi

Konzervant pre senáž z tráv a obilnín                                                      1,1 x 1011 CFU/g

 

Mikrobiálny prípravok 11G22 riadi fermentáciu a slúži na zvýšenie výkonnosti zvierat. Napomáha k zastabilizovaniu fermentačného procesu v priebehu senážovania trávnych porastov a obilnín (GPS), rýchlo znižujúc pH a optimalizovaním pomerov organických kyselín. Redukuje sa obsah amoniaku. Baktérie (po 1 kmeni) Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494, Lactobacillus plantarum LP286 DSM 18112, Enterococcus faecium SF301 ATCC 55593 znižujú zahrievanie a tým straty energie.

   
E499FFA6-799B-6AC5-321B-CCA6FFC385D1