Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

11GFT

Špecialista na trávne senáže a GPS obilnín                          1,3 x 1011 CFU/g

 

11GFT obsahuje vybrané 3 kmene baktérií, použitím ktorých je možné optimalizovať proces fermentácie pri senáži/fermentácii trávy a rastlín obilnín s obsahom sušiny 35-45%. Prvý kmeň Lactobacillus casei LC32909 produkujúci kyselinu mliečnu zlepšuje fermentáciu, zvyšuje aeróbnu stabilitu, znižuje zahrievanie senáže. Kmeň Lactobacillus plantarum LP24011 produkujúci kyselinu mliečnu zabezpečuje rýchlu a dlhodobú acidifikáciu – zníženie hodnoty pH. Tretí, nový, revolučný kmeň Lactobacillus buchneri LN40177 produkuje enzými feruláz, ktoré zodpovedajú za narúšanie ligninových väzieb a kontrolovane kyselinu octovú (brzdiacu kvasinky a eliminujúcu sklony k dodatočnému zahrievaniu).

   
E1C4B6EF-3115-FA87-9963-6B50950D6431