Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

P0017

STABILITA NAPRIEČ PODMIENKAM

FAO 420

 

  • V silážnych pokusoch stredne neskorého sortimentu dosiahol úrodou zelenej hmoty vyšší výnos než niektoré neskoršie hybridy. Úrodou suchej hmoty patrí stále medzi najlepšie.
  • Pri ponechaní na zrno hybrid dosahuje dobré výnosy s dobrými zberovými vlhkosťami.
  • Hybrid si ponecháva zelené steblo aj vo veľmi suchých podmienkach. Má najsilnejší staygreen z kukuričného portfólia DuPont Pioneer.

 

PESTOVATEĽSKÁ RADA: Odporúčame pre každého pestovateľa kukurice, ktorý hľadá kvalitný univerzálny hybrid v skupine dozrievania FAO 400-450.

     
47863598-7B9B-0CFC-810B-A321D6FBB1CF