Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

P9549

VÁŠ SILÁŽNY PARTNER

FAO 370

 

  • Nový silážny hybrid na začiatku stredne neskorej skupiny s FAO 370 s vysokým obsahom škrobu.
  • Vzrastné, vyššie rastliny s vyššie nasadenými šúľkami. P9549 dáva dobré úrody silážnej hmoty s vysokým podielom zrna v silážnej hmote.
  • Rýchlosť počiatočného rastu je dobrá, tolerancia voči suchu je výborná.
  • Nie je neobvyklé, že jedna rastlina vytvorí pri nižšej hustote a optimálnych pestovateľských podmienkach dva šúľky.

 

PESTOVATEĽSKÁ RADA: Pre každého pestovateľa, ktorý hľadá silážny hybrid z FAO skupiny 360-380 s vysokým obsahom škrobu a dobrou suchovzdornosťou.

     
0C777667-A773-500E-7899-057BB3C39C13