Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

Ochráňte vaše pole s hybridmi Pioneer Protector®

 Produkty slnečnice Pioneer Protector® sú určené pre pestovateľov, ktorí hľadajú riešenia na minimalizáciu rizík pri produkcii slnečnice. To, čo ponúkame, je nové moderné a spoľahlivé systémové riešenie.Toto riešenie dáva farmárom dôveru v to, že ich úroda a investícia budú v čase zberu optimalizované. Jedine spoločnosť Pioneer ponúka čisté polia slnečnice bez zárazy a plesne slnečnice bez aplikácie chemikálií, ktoré by mohli poškodiť ďalšie plodiny. Na vrchole celého riešenia sú hybridy Pioneer Protector® so znakom DuPont™ ExpressSun®.
 
 

Tento rok sa kvalifikovalo a získalo titul Pioneer Protector® niekoľko hybridov slnečnice. Čo je vlastne Pioneer Protector®? Ktoré hybridy patria pod toto označenie? Táto jedinečná produktová značka od Pioneer identifikuje hybridy s výnimočnou toleranciou k určitým ochoreniam alebo parazitom. Hybridy Pioneer Protector® významne prispievajú k úspechu farmárov tým, že znižujú riziko nižších výnosov.

Tento rok uvádzame dve produktové značky Pioneer Protector® pre slnečnicu, PIONEER PROTECTOR® ZÁRAZA a PIONEER PROTECTOR® PLASMOPARA (pleseň slnečnicová).

Vzhľadom na ich značne vysokú mieru tolerancie či odolnosti voči chorobám a parazitom, vyššie spomínané hybridy výrazne znižujú riziká spojené s pestovaním plodín. Ich pestovanie (v prípade napadnutia zárazou i plesňou slnečnice) môže poskytnúť farmárom určitú úroveň bezpečnosti, ktorú je v súčasnosti možné dosiahnuť len prostredníctvom najlepšej genetickej výbavy.
D4CA0C4A-6C78-0839-B7D0-8DA8819A9C32