Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

Za účelom zvyšovania odbornosti, ako reakciu na požiadavky poľnohospodárov, sme v roku 2010 spustili pokusný a predvádzací systém „Portfólio Farma Pioneer“.

V spolupráci s našimi partnermi tu spoločne predstavujeme najnovšie hybridy Pioneer a súvisiace agronomické pokusy s novými a tradičnými metódami využívania hnojív, hustoty sejby, používania fungicídov a herbicídov. Počas uplynulého roku si mohli záujemcovia obhliadnuť parcel „Portfólio Fariem Pioneer“ na 3 lokalitách, pri obciach Sokolce, Komoča a Orávka.

Tu je naším cieľom, aby sme vám predstavili riešenia firmy DuPont Pioneer pre poľnohospodárov, ktorí neustále čelia novým výzvam.

Pokusy na hustotu rastlín na Portfólio Farmách Pioneer

Počnúc rokom 2010 sme zaviedli nový pokusný systém – Portfólio Farmy Pioneer na troch miestach na Slovensku. Cieľom pokusov vykonávaných nielen na Slovensku je, aby sme dokázali poskytnúť spolu s hybridmi aj agronomické riešenia ku hybridom. Nižšie uvádzame výsledky zberov z pokusov na zahustenie a termíny sejby, ktoré sme uskutočnili s najdôležitejšími hybridmi.

P9578 

  (PNG 51 KB)

P37N01 

(PNG 49 KB) 

 P9494

  (PNG 37 KB)

 

Pokusy s termínom sejby

Extrémne mokrá a chladná jar v roku 2010 spôsobila mnoho problémov pri výseve. Popri chladnom počasí bránila vývoju kukurice aj voda stojaca na poli. Aj škodcovia napadli ľahšie takto oslabené rastliny. Prejavil sa aj význam morenia insekticídmi pri výbere hybridov s rýchlym počiatočným rastom, s lepšou energiou vzchádzania. Sejby v roku 2011 prebehli bez väčších problémov v riadnych termínoch. Pestovatelia využili možnosť skorých výsevov, čím zabezpečili klíčencom ľahší prístup k jarnej vlahe, predĺžili vegetačné obdobie a umožnili hybridom lepšiu realizáciu úrodového potenciálu. Vzchádzajúce kukurice však následne potrápili jarné mrazy.

Treba uviesť, že skorý výsev môžeme vždy adaptovať na daný stav počasia, teda ak predpoveď uvádza dlhšie trvajúce nepriaznivé počasie, treba s výsevom radšej počkať. Ak sú však podmienky priaznivé, so skorým výsevom môžeme získať viac. Výhoda morenia kukuričného osiva fungicídmi sa prejaví vždy a v prípade skorého výsevu to priam odporúčame. Pri kombinácii s výsevom do príliš zamokrenej pôdy je dobré sa poistiť aj insekticídnou zložkou.

 V pokusoch s rôznymi termínmi sejby počas roku 2010 priniesol skorý výsev väčšinou lepší výsledok aj napriek nepriaznivým podmienkam, avšak na miestach, kde boli klíčiace rastliny pod tlakom vody, tam bol úspešnejší neskorší výsev.

  (PNG 34 KB)

(PNG 34 KB)

(PNG 33 KB)

EA8BFA93-6421-C0DC-055C-D961B149C71F