Pioneer A DuPont Business
Slovenia | Select Your Location >

 

Uspešnost Optimum® AQUAmax® hibridov

 
 

2018 je šesto leto, ko ponujamo edinstvene Pioneer Optimum® AQUAmax® hibride  našim partnerjem po Evropi in Sloveniji. V teh štirih letih izkušenj s hibridi imenovanimi Optimum® AQUAmax® so le ti postali zelo popularni in iskani proizvodi. Ti hibridi so pokazali in dokazali nadpovprečne pridelke ob najboljših pogojih rasti, prav tako pa ob izjemnih stresnih, sušnih razmerah – in to je osnova za zgodbo o uspehu.

 

Komu ponujamo Optimum® AQUAmax® hibride?

Predvsem inovativnim kmetovalcem, ki so orientirani k dobičku in ki pričakujejo nadpovprečne pridelke na svojih površinah.

 

Kaj so prednosti Optimum® AQUAmax® hibridov?

Ti hibridi omogočajo dostop do najnovejše inovacije pri upravljanju okoljskega tveganja in precej povečajo donos in profit. Ali po domače, Optimum® AQUAmax® hibridi ščitijo donos v vseh pogojih rasti.

 

Kaj dela Optimum® AQUAmax® hibride drugačne?

Optimum® AQUAmax® proizvodi so edinstven dosežek več kot 50 letnega znanstveno razvojnega dela v posebnem okolju maksimiranja donosnosti in zmanjševanja tveganja pomanjkanja vode skozi sinhronizacijo cvetenja, močnega koreninskega sistema, “Stay Green” efekta in kontrole delovanja listnih rež.

 

Kakšne zahteve, poleg ostalih, morajo še izpolnjevati hibridi Optimum® AQUAmax®?

Na slovenskem tržišču so hibridi Optimum® AQUAmax® edini znanstveno dokazani hibridi, ki so testirani v posebnih pogojih: in sicer hibridi morajo imeti 5 % večji pridelek od kontrolnih hibridov v sušnih pogojih in 3 % večji pridelek od kontrolnih hibridov v normalnih razmerah. Ti dve zahtevi mora hibrid izpolnjevati minimalno dve leti. Kontrolni hibridi so najpomembnejši in najnovejši standardi iz tržišča.

 

Ker je žlahtnjenje in razvoj Optimum® AQUAmax® hibridov najpomembnejši projekt podjetja DuPont Pioneer, bomo uvajanje novih hibridov povečevali tudi v prihodnosti.

 
2E94D698-138B-8355-9504-302429090FC1