Pioneer A DuPont Business
Slovenia | Select Your Location >

 

11GFT

 

 

    

 

Podoben način delovanja kot pri 11CFT s tem, da so izbrane bakterije, ki delujejo na travni silaži in prav tako režejo vlakninske vezi s pomočjo encima, ki ga ustvarjajo v silosu in s tem povečujejo krmno vrednost travne silaže.

 

Prednosti uporabe 11GFT:

  • Hiter padec pH, kar je v začetku vrenja zelo pomembno

  • Opazno višja ješčnost v poskusih

  • Boljša aerobna stabilnost 52 ur v primerjavi s kontrolo

  • Višja energetska vrednost NEL

  • Višja prebavljivost vlaknine

  • Višja proizvodnost živali

 

 

 

                                                              

 

 

B8B51882-801C-E2D0-976D-ADBD2A5E5F9E