Pioneer A DuPont Business
Slovenia | Select Your Location >

 

Silažni program

      

V Sloveniji je govedoreja najmočnejša panoga v živinoreji. Te panoge pa si ne moremo predstavljati brez koruzne silaže, ki je zastopana v obrokih goveda z več kot petdeset odstotki. Zato smo se v podjetju DuPont Pioneer odločili za nov koncept svetovanja v proizvodnji silažne koruze. Ta koncept smo poimenovali krog silaže. V ta koncept so zajete vse proizvodne faze v pridelavi silažne koruze. Začne se s samo setvijo in izbiro silažnega hibrida, konča pa s spravilom in krmljenjem silaže. S tem bi radi pokazali, da naš cilj ni samo prodati semensko koruzo, ampak da sodelujemo v vseh proizvodnih fazah in tako skupaj dosegamo maksimalne rezultate v vaši proizvodnji.

 

V ta sklop svetovanja smo v lanskem letu vključili tudi analize krme po NIRS metodi, v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, in pa svetovanje pri sestavi krmnih obrokov. Zadnjih nekaj let pa po kmetijah izvajamo tudi monitoringe silaž.

     
8378B337-EDA3-011A-7648-57CD8D9329A5