Pioneer A DuPont Business
Slovenia | Select Your Location >

 

Kompletna analiza silaže

      

 

 

 

V lanskem letu smo začeli tudi z analizami silaž po NIRS metodi. Naredili smo 53 vzorcev koruznih silaž, ki so dobre kakovosti in energijsko bogate. Analizirali pa smo tudi 20 vzorcev travnih silaž. Pri kvaliteti travnih silaž pa so nihanja veliko večja in prav pri travnih silažah imajo kmetje še velike rezerve glede kvalitete osnovnega obroka. Slabša kvaliteta je v glavnem posledica prepozne košnje trave.

 

     
51B757FC-C6AB-CC7E-A7ED-A0AE166A028F