Pioneer A DuPont Business
Thailand | Select Your Location >

 

62CD30DC-3506-83C5-0A6A-5EE817A70726

เมล็ดพันธุ์ยอดนิยม

ข้าวโพดพันธุ์ 30B80

น้ำหนักดี แกนเล็ก เมล็ดลึก

ข้าวโพดพันธุ์ P4546

ทนโรค ไม่กลัวแล้ง รากและต้นแข็งแรง

ข้าวโพดพันธุ์ P4311

น้ำหนักดี สีสวย ฝักสะอาด รากและต้นแข็งแรง

12D23AE0-2D6B-FAEE-E87F-3FFBE0C0A34E

ข่าวกิจกรรม

EDFAD3A7-FA8A-2428-50CB-D0A7B734459C

กิจกรรมเพื่อสังคม

D668556E-397E-9148-B7AE-04C0D9D8725F
2A479070-5D0E-B55A-5791-3ED47DE190DF


มุมมองของไพโอเนีย

          

ดูปองท์ ไพโอเนีย เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ระดับโลกกว่า 34 ปี ที่ได้ก่อตั้งในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันไพโอเนียประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากเกษตรกรชาวไทยเพราะบริษัทได้ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จอันก้าวไกล 4 ข้อได้แก่

1.     มุ่งมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแก่เกษตกร

2. ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม

3. สื่อสารและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตามความเป็นจริง

4. แนะนำการปลูกและดูแล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงสุดจากการใช้เมล็ดพันธุ์ของไพโอเนีย

8296262E-0D80-ABCC-FF3A-0622ABE1EE60

เกษตรกรตัวอย่าง

คุณณพงษธร เทียมจัตุรัส

เกษตรกร บ้านทุ่งโป่ง ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ใช้ไพโอเนียมาตั้งแต่ ยังเป็นพันธุ์ เอ33 ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจะใช้ต่อไปเรื่อยๆ ครับ สาเหตุที่เลือกใช้พันธุ์ไพโอเนียเพราะเมล็ดพันธุ์สม่ำเสมอ หยอดง่าย เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากโตเร็ว คุมวัชพืชได้เร็ว และต้นเจริญเติบโตสม่ำเสมอกัน ที่สำคัญใช้แล้วได้ผลผลิตต่อไร่สูงครับ

2BA29DC6-C1CE-4469-4412-304E2512CFAD