Pioneer A DuPont Business
Turkey | Select Your Location >

 

Sürdürülebilirlik

DuPont Pioneer sürdürülebilirlik konusunu ciddiye alır. Temel değerlerimiz olan iş sağlığı ve güvenliği, yüksek etik davranışlar, çevreye karşı duyarlılık ve insana saygı gelecek yıllar boyunca çalışmak isteyeceğiniz bir şirket oluşturur.

Sürdürülebilirliği yeni ürünler, teknolojiler ve ürün stratejileri geliştirerek sağlarız.

 

Çabalarımız;

  • Şimdiki ve gelecekteki gıda, besin, yakıt ve materyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mahsul verimliliğini artırmak,
  • Çevre sağlığını, geliştirilmiş su kullanımı ve kalitesi, toprak kalitesi ve su tutma kapasitesi ve kaynak kullanımındaki verimliliği ile desteklemek,
  • Müşterilerimize maksimum değeri kazandırarak tarımla ilgilenen toplulukların ekonomik refahına katkıda bulunmak,
  • Temel değerlerimiz olan iş sağlığı ve güvenliği, yüksek etik davranışlar, çevreye karşı duyarlılık ve insana saygı ilkelerine sadık kalmaktır.

 

667E6FE5-E840-1C26-83AF-32AC2732AA6E