Blog •  2021/08/09

Om volgende jaar weer te plant, gaan jy meer PRESIES moet raak.

Something went wrong. Please try again later...
Header Image  

Deur: Roelof le Roux – Pioneer Veld Agronoom

In Suid-Afrika is ons baie min in die senario wat ons tans in is, waar hoë pryse saam met hoë opbrengste behaal word.  Ons is baie meer gewoond om op klein marges te boer en daarom raak dit al hoe belangriker dat elke pit sy deel doen om so na as moontlik aan die maksimum opbrengs vir daardie betrokke jaar op jou lande te kom.

Jou grondpotensiaal, reënval en praktyke bepaal jou opbrengs

By Pioneer het ons die afgelope 5 seisoene baie navorsing met wetenskaplike modelle gedoen op ‘n wye verskeidenheid grondsoorte met verskillende gronddieptes en klei-persentasies.  Tans sit ons met ‘n produk wat ons met vertroue in die veld op ons genetika kan gebruik.

Pioneer saad word nou op jou lande geplant met die sekerheid dat elke pit teen die regte stand op die regte hektaar geplant is.   Uit meerjarige data wissel die voordeel om dit so te doen tussen 2% tot 9%.  Met dit in gedagte kan die groot kapitale koste wat aangegaan moet word om ‘n presisieplanter en ‘n stroper wat vir jou opbrengskaarte trek, baie makliker regverdig word. 

Tabel 1: Voorbeel van die verskil tussen een stand “flat rate” teenoor preskripsie

 

In Tabel 1 kan gesien word hoe die data ontleed word om te bepaal of ‘n variërende plantestand oor jou lande beter was as net een bepaalde stand regoor die land.   Bogenoemde voorbeeld was in proef wat by ‘n boer in Leandra, Mpumalanga geplant is.  Hier kan gesien word dat met vanjaar se opbregs die Pioneer preskripsie R 2,478.00 (R/ha) beter was as die “flat rate” op dieselfde kultivar in dieselfde land.  Kultivars word maklik te hoog of te laag geplant en daarom word die potensiaal van die genetika nie optimaal benut nie.  Deur te weet wat die potensiaal van die grond asook die potensiaal van die baster is kan baie minder foute begaan word en is jou kans om die maksimum opbrengs elke jaar te stroop baie beter.  Preskrisies word nie vir uitskieter nat- of droë jare geskryf nie - solank jy minstes 7 uit 10 jare beter doen op jou preskripsie regverdig dit jou skuif na hierdie tegnologie.  

Wat staan jou te doen?

Indien jy op die punt in jou boerdery gekom het wat jy voel jy is teen ‘n plafon of net iets wil doen om jou winsgewendheid te verbeter, is tegnologie verseker iets wat jy as boer meer van gebruik moet maak.  Alles kos geld, maar spandeer geld op plekke waar dit vir jou voordelig gaan wees en waar dit die kapitale uitleg daaraan regverdig. As jy ‘n saaiboer is moet jy die visie hê om te belê in ‘n presisieplanter.  Daamee saam gaan presisie-ontledings en -kartering van jou lande.

Hier hoef jy nie alles in een seisoen te doen nie, maar begin net.  As jy hierdie inligting en toerusting deel van jou besigheid maak, kan soveel landboubesighede soveel meer waarde tot jou boerdery-eenheid byvoeg, aangesien die landboubesighede baie uitbrei op die tegnologiese front en nuwe tegnologieë ontwikkel, om self ook kompeterend in die mark te bly.

Deur meer van presiesietoerusting gebruik te maak, maak jy net van jou veranderlikes meer voorspelbaar en die aksiestappe wat daarop volg net meer suksesvol.  Vat die tree om meer presies te weet, presies te meet en presies te plaas.  Hierdie is nie ‘n wenformule nie, maar jou kans om in die wenspan te bly raak net baie groter.

Opbrengs per kultivar per grondsoort, soos wat die beeld oor mekaar geplaas kan word en analises daarop gedoen kan word.

Vir meer inligting oor presisieplant en oor Pioneer self, besoek www.pioneer.com/za of stuur ‘n e-pos na info.rsa@pioneer.com