Blog •  2022/07/27

Mielie Blaarsiektes

Something went wrong. Please try again later...

Deur: De Bruyn Myburgh – Pioneer Landboukundige

Mielie blaarsiektes is nie n nuwe verskynsel nie. Die verspreiding en intensiteit van mielie blaarsiektes verskil van jaar tot jaar weens veranderde weerstoestande in die groeiseisoen, plantdatums en die verbouingspraktyke in die spesifieke land. Mielie blaarsiektes kan hoofsaak in twee groepe verdeel word, naamlik siektes wat veroorsaak word deur bakterieë en swamme. Dit is belangrik om te verstaan dat die simptome van beide bakteriese- en swam blaarsiektes drie gunstige faktore benodig vir infeksie. Die voorkoms van mielie blaarsiektes benodig dus ‘n vatbare gasheer (mielie), gunstige weerstoestande (temperatuur, humiditeit, blaarnatheid ens) en die voorkoms van die patogeen (bakterie of swam). Die drie faktore is die drie bene en staan beken as die siektedriehoek. Al drie faktore moet teenwoordig wees op dieselfde tyd voordat daar enige infeksie kan voorkom op die mielieblaar. Die figuur gee ‘n goeie skematiese voorstelling van hoe die siektedriehoek werk. 

Elke bakteriese- en swam siekte het verskillende voorkeure vir weerstoestande voordat enige infeksie kan plaasvind. Simptome vertoon ‘n paar dae na die aanvang van die infeksie op ‘n vatbare gasheer (mielie) in die teenwoordigheid van gunstige weerstoestande en gewillige patogene. Die algemeenste swamsiektes in Suid Afrika wat op mielieblare voorkom, is Grysblaarvlek en Noordelike Blaarskroei. Ander swamsiektes wat sporadies voorkom is gewone Bruinroes, Polysora-roes, Oogvlek en Phaesphaeria blaarvlek.

 

Simptoom

 •  Die letsels is lank (5 -70 mm) en smal (2-4 mm) en reghoekig van aard.
 •  Letsels word beperk tussen die nerwe van die blaar.
 • Siekte versprei van die ouer onderste blare opwaarts na die jonger blare.
 • Wanneer die baster hoë sensitiwiteit toon kan letsels ineen vloei en die hele blaar word vernietig.
 •  Wanneer die letsels verouder verander dit na ‘n grys kleur.

Omgewingstoestande

 • Hoë relatiewe humiditeit (hoër as 90%) vir meer as 12 ure
 • Lang periodes van blaar natheid  Matige temperature
 • Voorkoms van die swam het verhoog veral onder die minimum- tot geen bewerkingspraktyke en groot infeksies vind plaas op lande waar mielies op mielies verbou word (geen wisselbou)
 • Infeksie kan plaasvind van af V5 tot R3 stadiums 
 • Grysblaarvlek versprei gewoonlik baie vinnig gedurende laat somer of vroeg herfs.                                                                                   

Noordelike Blaarskroei: 

 

 

Simptoom:

 • Lang (2.5 tot 5 cm) grys tot ligbruin sigaarvormige letsels
 • Blare van plante wat swaar geinfekteer is skroei heeltemal af  Letsels vloei ineen en vorm een groot sigaar wat die totale blaaroppervlakte bedek
 • Letsels word nie beperk tot tussen die nerwe van die blaar soos die van Grysblaarvlek nie.

Omgewingstoestande: 

 • Omgewingstoestande wat Noordelike Blaarskroei infeksie laat voorkom is:

                    Swaar dou en gereëlde reënbuie, met blaarnatheid van                                                             omtrent 6 ure

                     Hoë humiditeit

                     Matige tot hoë temperature

 • Voorkoms van die swam het verhoog veral onder die minimum- tot geen bewerkingspraktyke en groot infeksies vind plaas op lande waar mielies op mielies verbou word (geen wisselbou)
 • Infeksie kan plaasvind van af V5 tot R3 stadiums                                                                                                                                                   

Simptoom:Gewone Bruinroes:

 • Puisies op blare is verhewe wat baksteen-rooi tot kaneel-bruin van kleur is
 • Puisies is ovaal-vormig en ongeveer 0.3cm lank  Puisies kan verspreid wees oor blaar of saam gegroepeer as bande
 • Roespuisies kom op die onderste- en boonste blaaroppervlaktes van blare voor
 • Roespuisies kom op blare voor

Simptoom: Polysora roes:

 • Puisies is lig-oranje tot kaneel-bruin van kleur
 • Roespuisies is baie klein en rond, en verspreiding op blaar is baie dig in vergelyking met Bruinroes
 • Roespuisies kom op die boonste blaaroppervlaktes voor.  Roespuisies kan voorkom op die blaarskede, stamme en kopstele   

Phaesopheria en Oogvlek 

Stimptoom: Oogvlek:

 • Die letsels is ronderig van vorm
 • Letsels het ‘n bruin vlek in die middle van geel omsooming
 • Die bruin vlek sal duidelik wees wanneer die blaar in die lug gehou word
 • Die letsel is baie klein 1 tot 4mm en kom in groot hoeveelhede op die blaar voor
 • Koel temperature met dou op blare is weerstoestande wat benodig word vir die oogvlek om voor te kom

Stimptoom: Phaesopheria:

 •  Letsels is meer ovaalvormig en baie groter as die van Oogvlek
 • Letsels kan omtrent 3 tot 20mm wees in grootte
 •  Letsels het ‘n duidelike wit kleur (verblyking) in die middel van letsels en die geel “halo” is baie dunner as die van oogvlek
 •  Letsels kom voor aan die einde van die groeiseisoen soos wat die winter nader kom en kouer toestande meer voorkom                        

Beheermaatreëls vir swamme:

Daar is verskillende beheermaatreëls wat gevolg kan word vir die bestuur en die onderdrukking van swamme.

1. Plant van tolerante basters

Pioneer basters word gegradeer op ‘n siekteskaal. Die siekteskaal is van 1 tot 9, waar 9 aandui dat die baster hoogs tolerant teen ‘n sekere swam is en 1 beteken dit is hoogs vatbaar vir ‘n sekere swam. 

 

Plant die regte baster in die area indien swamme en weerstoestande teenwoordig is, waar mielieverbouing gaan plaasvind.

Geen baster is immuun teen swamme nie, maar eerder tolerant tot die swam.

2. Vermindering van plantreste

Deur grondbewerking word besmette plantreste van die vorige seiesoen met grond vermeng wat die ontbinding van die reste bevorder.

Deur seker te maak dat die lande onkruidvry bly tydens die braak lê periode sal help met die bekamping van verspreiding van swamme, omdat sekere onkruide as gasheer optree vir swamme.

Gewasrotasie sal help met die vermindering van spore weens minder vatbaarheid vir sekere swamme.

Die plant van dekgewasse in die wintermaande help met die onderdrukking van die hoeveelheid spore in die land. Dekgewasse is dus ook ‘n wisselboupraktyk.

3. Swamdoders

Swamdoders kan aangewend word as ‘n voorkomende beheermetode wat help met die onderdrukking van swamme.

Oorweeg die volgende faktore voor swamdoders toegedien word:

 • Vorige gewas en bewerkingspraktyke
 • Verdraagsaamheid van baster
 • Klimaat 
 • Plantdatum
 • Swam wat beheer moet word

Vir meer inligting gaan na www.pioneer.com/za of stuur ‘n e-pos na info.rsa@pioneer.com