11ЦХ4/ 11CH4

Інокулянт для виробництва біогазу

 

Унікальний спосіб дії: розблоковує поживні речовини. вивільняє енергію.

11ЦХ4 – це інноваційний запатентований продукт, придатний для виробництва біогазу. Інокулянт працює, розблоковуючи поживні речовини та виділяючи енергію, значно збільшуючи виробництво метану з трави та силосу порівняно зі звичайними бактеріями, що виділяють оцтову кислоту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

  • Інокулянт 11ЦХ4 слід вносити у силос з метою покращення перетравності клітковини, що призводить до збільшення виробництва біогазу.
  • Дослідження показали, що використання інокулянту 11ЦХ4 збільшує вихід метану на 10%, одночасно покращуючи аеробну стабільність та зменшуючи втрати силосу на 50%.
  • Інокулянт 11ЦХ4 також призначений для використання в органічному сільському господарстві, відповідно до регламенту ЄС №834/ 2007.

СКЛАД

  • Pioneer brand 11ЦХ4 містить живі штами молочнокислих бактерій:
    • Lactobacillus buchneri LN40177 / ATCC PTA-6138.
  • Загальна кількість молочнокислих бактерій ≥ 1,00 × 1011 КУО/г.
    * КУО – колонієутворюючі одиниці.

СПОСІБ ДІЇ

ЕТАП 1

Під час силосування спеціально відібрані бактерії штаму Lactobacillus buchneri LN40177 вивільняють ферменти ферулатестерази, здатні роз’єднати зв’язки клітинної стінки, розблоковуючи тим самим поживні речовини та звільняючи енергію

ЕТАП 2

Розкладання «перетравлених» компонентів клітковини мікроорганізмами у фермен-тері. Завдяки цьому використання нероз’єднаних волокнистих компонентів значно покращується. Цей революційний спосіб дії на силос, призначений для застосуван-ня на біогазових установках, є унікальним завдяки інокулянту 11CH4.