Максимальний врожай незалежно від погоди

Про Optimum® AQUAmax®

Компанія Corteva Agriscience є світовим лідером зі створення посухостійких гібридів протягом 60 років. Науковці компанії усвідомлюють, що досягти стійкості гібридів до посухи набагато важче, ніж створити гібриди, стійкі до хвороб або шкідників. Недостатня кількість опадів та високі температури є ключовими чинниками, які обмежують потенціал урожайності гібридів кукурудзи в кукурудзяному поясі України. Шляхом традиційної селекції та тестування компанія Corteva Agriscience постійно розширює та вдосконалює свою генетичну базу і набір батьківських ліній і гібридів. Гібриди бренду Pioneer®, лінійки Optimum® AQUAmax®, мають низку рис, які забезпечують такі характеристики, як синхронне викидання волоті і рилець та більш розвинену кореневу систему, що гарантує краще вбирання вологи.


Як створюються гібриди Optimum® AQUAMax®?

Продукти Optimum® AQUAmax® створюються та випробовуються із використанням багаторічних напрацювань компанії Corteva Agriscience у сфері досліджень посухостійкості та запатентованої системи «Технологія Підвищення Урожаю (AYT™)», що забезпечує збільшення врожаю в умовах обмеженої кількості вологи. Ця технологія дає науковцям змогу ефективно вивчати та відбирати природні характеристики гібридів кукурудзи, які покращують доступ до наявної вологи та забезпечують її ефективне використання протягом посушливих періодів. 

Яку перевірку проходять гібриди Optimum® AQUAMax®?

Просуванню новостворених гібридів лінійки Optimum® AQUAmax® на ринок України передує їхнє широке тестування у ґрунтово-кліматичних умовах, подібних до умов України, внаслідок використання ексклюзивної програми, розробленої науковцями Pioneer®. Після позиціонування гібридів за кордоном відібрані гібриди випробовуються дослідним відділом компанії Corteva Agriscience Україна у власній мережі дослідних полів (до 25 точок по всій країні). Фінальною перевіркою для гібридів, які були рекомендовані дослідним відділом, є випробування у демо- та сбс-посівах по всій території України (понад 300 точок випробувань у 2021 році). 

Переваги Optimum® AQUAMax®

Гібриди лінійки Optimum® AQUAmax® надають то-варовиробникам додаткові варіанти мінімізації ри-зиків та максимізації продуктивності в умовах посу-хи. В умовах українського ринку ці гібриди є єдиним науково перевіреним продуктом, відібраним на основі специфічної продуктивності. Головною ви-могою для включення гібридів у лінійку Optimum® AQUAmax® було отримання паритетної урожай-ності над стандартами в звичайних умовах та 3% переваги в умовах з недостатнім вологозабезпе-ченням. Як стандарти використовувались найбільш поширені гібриди — лідери ринку.

 

Результати урожайності гібридів лінійки Optimum® AQUAmax®

Як показали себе гібриди?

У 2020 році гібриди Optimum® AQUAmax® показали себе лідерами по всій території України — від Західного Полісся до Південного Степу. Так, урожайність гібридів лінійки Optimum® AQUAmax® у демопосівах у 2020 році перевищувала показники звичайних гібридів, а збиральна вологість приємно дивувала товаровиробників, на відміну від інших гібридів відповідних груп стиглості. Для розрахунків бралися такі параметри: ціна 1 т зерна кукурудзи – 7500 грн., вартість 1 т - % - 60 грн. 

Які гібриди Optimum® AQUAmax® у 2022 році пропонує компанія Corteva

На сезон 2022 року компанія Corteva Agriscience пропонує 11 гібридів кукурудзи в лінійці Optimum® AQUAmax® бренду Pioneer® : Р8307 – ФАО 240, P8834 – ФАО 280, P9234 – ФАО 320, Р9610 – ФАО 340, Р9241 – ФАО 360, P9415 – ФАО 370, Р9889 – ФАО 380, P9903 – ФАО 390, Р9911 – ФАО 440, Р0217 – ФАО 460 та Р0216 – ФАО 480. Ці гібриди пройшли всі етапи тестування з гідними результатами і зможуть задовольнити потреби українських аграріїв від Полісся до Степу. 

Портфоліо гібридів Optimum® AQUAMax®

 

  Гібрид Стиглість ФАО Тип зерна* Віддача вологи Посухостійкість Стійкість до сажки**
  AQ П8307 РС 240 ЗП ++ ++ 6
  AQ П8834 СР 280 З +++ ++ 6
  AQ П9234 СС 320 ЗП +++ +++ 7
Новий AQ П9610 СС 340 З +++ +++ 6
  AQ П9241 СП 360 З ++ +++ 6
  AQ П9415 СП 370 ЗП +++ +++ 6
Новий AQ П9889 СП 380 З +++ +++ 6
  AQ П9903 СП 390 З +++ +++ 6
  AQ П9911 ПС 440 З +++ +++ 6
Новий AQ П0217 ПС 460 З +++ +++ 6
  AQ П0216 ПС 480 З +++ +++ 7