PT314

Урожай без втрат 

 

Зручність під час збирання часто є визначальним фактором при виборі гібрида. Це поняття охоплює як рівномірне дозрівання різних ярусів, так і високу стійкість стручків до розтріскування, що можуть витримувати перестій, а в ідеалі – механічний вплив від можливих кліматичних негараздів, що часто мають місце посеред літа, коли треба швидко провести комбайнування. PT314 є саме таким гібридом. 

 

Середньо-раннє цвітіння та раннє достигання за високого потенціалу виробничої врожайності є запорукою стабільності в регіонах з недостатнім вологозабезпеченням або ймовірністю спеки під час наливу зерна. Утім, головною особливістю PT314 є генетична стійкість до розтріскування стиглих стручків, причому це стійкість не лише до передчасного осипання, а й до осипання від механічного впливу на стручки. В комбінації зі швидкою вологовіддачею зеленої маси ця особливість робить процес комбайнування швидким і безпечним.

 

Бонусами PT314 є його відмінна адаптивність до різних типів ґрунту, що продовжує справу бестселера Pioneer® попередніх років PT271 в зоні поліських піщаних ґрунтів та генетична резистентність до фомозу кореневої шийки та стебла, що включає наявність гена якісної резистентності Rlm7.

 

PT314 оцінювався на внутрішніх дрібноділянкових  дослідах Corteva в Україні в сезоні 2022–2023 років.  Гібрид продемонстрував позитивну прибавку до контролю на всіх агрополігонах за різної інтенсивності живлення,  а у Вінницькій області на одній з повторностей відзначився рекордною заліковою врожайністю  65,8 ц/га  за вологості 6,4%.

ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДА

Висота рослин 175 — 197 см

 

 • Класичний гібрид.
 • Резистентний то TuYV.
 • Має кількісну та якісну резистентність до фомозу кореневої шийки на основі гену Rlm7.
 • Швидкий розвиток восени.
 • Добра реакція на застосування рістрегуляторів.
 • Стабільний за низького забезпечення елементами живлення.
 • Раннє цвітіння.
 • Витримує перестій.
 • Ранньостиглий тип дозрівання.

Рекомендації щодо вирощування:

 • Можна висівати з широким міжряддям та сівалкою з одночасним рихленням.
 • Варто уникати загущення.
 • За перерозвиненого стану бажано провести обробіток азолом та рістрегулятором з бором за 2–3 тижні до зимового спокою. 
 • За ранньої весни доцільне застосування рістрегуляторів у фазу BBCH 50-55.
 • Імовірність проведення десикації дуже низька.

Строки та норми висіву, схожих насінин/м2*

РанніОптимальніПізні
-40-4550-55
Не рекомендованіРекомендованіРекомендовані

* Норми  висіву вказані  для вузького міжряддя (12,5–15 см)  і оптимальних умов отримання сходів.

Придатність до вирощування в кліматичній зоні

Полісся +++

Лісостеп +++

Степ ++

Вимоги до грунту**

Високі +++

Середні +++

Низькі ++

 

** Вимоги до ґрунту 

Високі – високий бал бонітету, високий вміст гумусу, рН слабокислий — ближче до нейтрального, ґрунт з оптимальною структурою, високий вміст та доступність NPK.

Низькі – низький бал бонітету, низький вміст гумусу, рН кислий, нижче 6, або лужний — більш як  7,5; погано структурований, низький вміст та доступність NPK з ґрунту.

Потреба в осінній рістрегуляції

(за умови, що попередник не пар)

Ранній висів +++++

Оптимальний ++++

Пізній висів ++

Стійкість до

1
2
3
4
5
6
7
8
9
asas 9

1 дуже низька, 9 дуже висока