Агрономія •  01.04.2020

Прийняття рішеньщодо пересівукукурудзипісля морозу та граду

Something went wrong. Please try again later...

Підготував Володимир Андрущенко, категорійний менеджер Corteva Agriscience

Завантажити статтю

 

 

Вступ

Протягом вегетаційного періоду кукурудзу можуть пошкоджувати морози, град та інші стреси. Іноді буває дуже важко прийняти рішення щодо пошкодженихмасивів. Даний матеріал допоможе оцінити збитки і прийняти правильне рішення.

Оцінка густоти

Для оцінки густоти доцільно підрахувати рослини на 1/1000 гектара, а потім помножити результат на 1000. Необхідно порахувати рослини в декількох місцях і вивести середнє.

До досягнення кукурудзою висоти 20 см точка росту залишається захищеною під землею, тому зменшення густоти малоймовірне. Однак при сильному морозі або граді рослини все ж можуть загинути. Для правильної оцінки спостереження слід проводити через 7-10 днів змоменту стресу. Якщо точка росту вже на поверхні, вона може пошкоджуватися. Здорова точку росту білого кольору і тверда. Пошкоджена точка росту м’яка і з часом набуває сірого кольору, як і листя, пошкоджене морозами. Якщо обстежувати поле безпосередньо після морозу чи граду, можна не помітити пошкоджені рослини. Слід також брати до уваги ушкодження стебла молодих рослин.

Оцінка зменшення урожаю внаслідок зниження густоти до 10-госправжнього листка кукурудзи наведена у таблиці 2. При прийнятті рішення слід брати до уваги датупересіву, тому що це впливає на урожайність. Наприклад, краще залишити поле із густотою 43000 рослин/га, ніж пересівати його 29 травня з метою отримання густоти 75000 рослин/га. Для оцінки використовується таблиця 3. Окрім таблиць 2 та 3 слід мати на увазі наступні чинники:

  • Пропуски мають негативний ефект
  • Таблиці 2 та 3 стосуються вегетативних фаз
  • У різних гібридів різна компенсаційна здатність
  • Забур’яненість негативно впливає на урожай

 

Оцінка дефоліації

Коректна візуальна оцінка відсотку втрат листкової поверхні вимагає значної практики та досвіду. Кількість втраченого листя зазвичай переоцінюється. Щоб здійснити підрахунок правильно, слід визначити відсоток втраченої поверхні кожним листком, а потім вивести середню величину втрати рослиною. Інший метод полягає в візуальній оцінці дефоліації окремих цілих рослин. Цей метод вимагає більше досвіду для правильної оцінки відсотку втраченого листя. Молода кукурудза може витримати значну втрату листкової поверхні без негативного впливу на урожайність, тому що вона може швидко відновлювати втрачене листя. Навіть у фазі V10 на рослині спостерігається тільки 25% листкової поверхні, яка утворить   ся протягом вегетаційного періоду.

Дуже  важливим  є  правильно  визначити  фазу  розвитку кукурудзи  на  момент  стресу. Коли  це  зроблено,  можна використовувати таблицю 4 для оцінки втрат врожаю. Слід пам’ятати, що новий листок кукурудзи за оптимальних умов може   з’являтися кожні 2-3 дні.

Пошкодження і перелом стебла

Стебло найбільш вразливе починаючи з висотикукурудзи 50-60 см і закінчуючи викиданням волоті. Після цвітіння стебло кукурудзи стає більш твердим і менш схильним до пошкоджень і зламів. Якщо рослина пережила пошкодження стебла, зазвичай вона сформує нормальний урожай, але буде біл ьш схильна до стеблового полягання перед збиранням. Оцінити втрати безпосередньо перед збиранням дуже важко.

 

Пошкодження початків та зерна

Початки схильні до враження градом від R2 –блістер до R5 –воскової стиглості. Щоб оцінити втрати, слід підрахувати процент пошкоджених зернівок.

Бур’яни перешкоджають відновленню кукурудзи

При зниженні густоти і відкритій ґрунтовій поверхні дуже швидко розвиваються бур’яни. Якщо культивація можлива –це один із найкращих способів боротьби. Якщо ж розглядається варіант внесення гербіцидів, слід дати рослинам час відновитися після стресу.

Перешкоди при розгортанні молодого листя

Дуже часто пошкоджені листки заважають новим листкам повністю розгорнутися. В більшості випадків пошкоджені листки розриваються і рослини продовжують розвиватися, але при значній кількості відмерлого листярослини можуть загинути. Якщо молоде листя не може нормально розвиватися, можнаспробувати механічний спосіб позбавлення від пошкодженого листя. Суха та вітряна погода є найбільш сприятливою для виправлення ситуації.

Рішення щодо пересіву

Рішення про пересів слід приймати дуже обережно. Важливо підрахувати всі витрати, а не приймати емоційні рішення. До уваги слід взяти:

  • Можливі культури для пересіву
  • Обмеження в сівозміні, пов’язані із використанням ЗЗР
  • Наявність/відсутність страховки
  • Витрати, пов’язані із пересівом, та їх окупність

Можливий сценарій прийняття рішення

Залишити зріджену кукурудзу

Плановий урожай, ___ т/га

Потенційний урожай (таблиця 2) ___ %

Поправка на дефоліацію (таблиця 4) ___ %

Інші поправки ___ %

Можливий урожай ___ т/га

Ціна на кукурудзу ___ грн/т

Можливий прибуток ___ грн/га

 

Пересіяти зріджену кукурудзу

Плановий урожай, ___ т/га

Потенційний урожай (таблиця 3) ___ %

Можливий урожай ___ т/га

Ціна на кукурудзу ___ грн/т

Вартість пересіву (насіння, пальне, тощо) ___ грн/га

Можливий прибуток ___ грн/га

Перейти до контактів Торгових Агентів

Наведене  вище  має  інформативний  характер.  Для  більш  детальної  інформації звертайтеся до Торгових Агентів ТМ Pioneer у вашому регіоні. Урожайність гібридів може бути різною і обумовлюється низкою факторів:  посуха  та  перезволоження,  тип  ґрунту, обробіток  ґрунту,  вплив  шкідників  та  хвороб. В кожному окремому  випадку урожайність одного і того ж гібриду може відрізнятися.