1188

Something went wrong. Please try again later...
1188 - podstawa każdej kiszonki  

Produkt marki Pioneer® 1188 jest produktem przeznaczonym do zakiszania traw, który posiada w swym składzie 4 szczepy Lactobacillus plantarum oraz 2 szczepy Enterococcus faecium. Takie zestawienie mikroorganizmów pozwala zabezpieczyć zakiszany materiał w optymalny sposób kontrolowany przez dodane szczepy bakterii z gwarancją jakości firmy Corteva Agriscience. Po ponad 15 latach prób i doświadczeń Pioneer 1188 jest najczęściej stosowanym inokulantem bakteryjnym, aktywnym i skutecznym w różnych sytuacjach, polecanym do pasz o zróżnicowanym stopniu wilgotności.
Stosowanie produktu jest szczególnie rekomendowane podczas zbiorów traw w trudnych warunkach - między innymi do przygotowywania kiszonek z traw wiosennych lub drugiego bądź trzeciego zbioru. W przypadku trudnych warunków pogodowych, takich jak deszcz w trakcie przesuszania zielonki, warto rozważyć możliwość uzupełnienia brakującego cukru poprzez dodanie melasy.

Korzyści ze stosowanie produktu 1188 marki Pioneer® :

  • redukuje straty powstające w zakiszanym materiale,
  • redukuje zawartość amoniaku w zakiszanym materiale,
  • poprawia strawność zakiszanego materiału,
  • podwyższa zawartość białka mikroorganizmów w żwaczu, dodatkowo 1,5 kg mleka dziennie.


SKUTECZNOŚĆ:
Poprawia efektywność procesu kiszenia (szybkość spadku pH), bez względu na zawartość suchej masy w zakiszanym materiale:

1188 posiada zestaw homofermentatywnych bakterii kwasu mlekowego, który zapewnia właściwy przebieg fermentacji. Bardzo szybki i gwałtowny spadek pH.

Wszystkie te zalety przekładają się na lepszą kondycję hodowanych zwierząt, lepsze trawienie kiszonek przez zwierzęta oraz na znaczące obniżenie kosztów produkcji mięsa i mleka.