Kukurydza na kiszonkę od Pioneer.

Dlaczego odmiany Pioneer®

Wysoki udział kolb i ziarna w mieszańcach Pioneer® polepsza koncentrację energii, jak i strawność kiszonki. Kiszonka z wartościowych mieszańców ziarnowych umożliwia większą wydajność mleka z pasz podstawowych. To daje czyste zyski. Poprzez zakiszanie kukurydzy można uzyskać dobre wyniki produkcyjne przy umiarkowanych nakładach i stratach polowych.

title-icon

Odmiany polecane na kiszonkę

Wielkość plonowana jest podana do określonej klasy wczesności odmiany. (Skala od 1-9)


Mapa plonowania kukurydzy kiszonkowej

Zobacz jak plonowała kukurydza kiszonkowa Pioneer w 2021 r.

Dzięki naszym doświadczeniom, możesz zobaczyć jak plonowały odmiany kukurydzy marki Pioneer przeznaczone na kiszonkę. Kliknij tutaj aby zobaczyć wyniki. 


Dent – typ ziarna ma znaczenie

Dr Bill Mahanna,

Pioneer Global Nutritional Sciences Manager

Nie ulega wątpliwości, że mieszańce kukurydzy o ziarnach typu dent charakteryzują się najwyższą zawartością skrobi. Celem hodowców odmian kukurydzy marki Pioneer® było opracowanie mieszańców o ziarnie typu dent, które doskonale sprawdzają się w  trudnych warunkach klimatu morskiego. Osiągnęliśmy ten cel tworząc odmiany, odznaczające się dobrym wczesnym wigorem oraz wczesnym kwitnieniem, czyli cechami gwarantującymi dobry rozwój i zdrowotność roślin uprawianych w klimacie morskim. Dalej czytaj tutaj...


Odmiany kukurydzy radzące sobie w trudnych warunkach

Gleboznawstwo to gałąź nauk rolniczych i zajmująca się glebami. Jednym z efektów prac gleboznawców jest klasyfikacją gleb pod względem ich przydatności rolniczej. Klasy bonitacyjne gleb ornych to usystematyzowane i pogrupowane różne rodzaje występujących gleb pod względem jej wartości użytkowej. Gleby w klasie I-III to gleby bardzo dobre i dobre gdzie spodziewane są wyższe niż przeciętne plony z uprawianych roślin. Na takich też glebach kukurydza może w sprzyjających warunkach w pełni pokazać swój potencjał genetyczny wykazując się wysokimi plonami.

Tam gdzie łąki i pastwiska

Najczęściej jednak w Polsce gospodarstwa hodujące bydło zlokalizowane są przeważnie w obrębie ziem klas średnich od IV klasy, tj. uboższych w składniki odżywcze, często piaszczystych, mozaikowatych, i generalnie słabych. Wielu hodowców nie ma wyjścia i tam gdzie inne zboża nie rosną, siana jest kukurydza aby wykarmić zierzęta. Hodowcy swoją ciężką pracą, właściwym nawożeniem zwłaszcza materią organiczną (obornikiem, gnojowicą) podnoszą jej jakość i są wstanie produkować dobrą paszę dla swoich zwierząt. Doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie prawidłowego płodozmianu, choć w gospodarstwach mlecznych, każdy skrawek ziemi wykorzystywany jest do produkcji roślin na kiszonkę.

W Corteva Agriscience™ nieustannie prowadzimy pracę badawcze na poletkach doświadczalnych z naszymi odmianami w każdych warunkach z jakimi nasze odmiany mogą się spotkać w praktyce. Wynikami naszych prac i obserwacjami dzielimy się z naszymi Klientami m.in. na portalu e-pole.pl. Nasi przedstawiciele terenowi znakomicie znają swoje tereny i są wstanie dobrać właściwe odmiany do odpowiednich warunków glebowych, aby jednocześnie zapewnić i zaspokoić potrzeby paszowe dla zwierząt.

Mniejsza masa roślin a zysk na jakości

Zaczynamy od prawidłowego przygotowania gleby pod wysiew kukurydzy przez prawidłowo prowadzony płodozmian, nawożenie, zabiegi agrotechniczne. W momencie zbioru podnosząc wysokość koszenia zmniejszamy ilość masy roślinnej, ale podnosimy jej jakość, zwłaszcza zwiększany udział kolb a tym samym koncentrację energii pochodzącej ze skrobi.

W przypadku gleb średnich lub słabszych zalecamy wysiew w zmniejszonej obsadzie (np. przy piaskach 82 tyś na ha co w momencie zbioru daje nam 77-79 tyś roślin z ha), tak aby rośliny nie musiały konkurować ze sobą o wodę i składniki odżywcze z gleby, a dzięki przestrzeni będą budowały prawidłowe kolby i masę liściową a nie tylko ścigały się wzrostem. Na lżejszych glebach mniejszym błędem jest zasiać rzadziej niż za gęsto. Nasze odmiany są bardzo plastyczne i przy rzadszym siewie będą niższe ale z dobrze wykształconą kolbą, wypełnioną ziarnem w których będzie odkładana skrobia. A skrobia to energia i strawność a to daje mleko.


AQUAmax na lżejsze gleby

 

Mieszańce Optimum® AQUAMax®
Mieszańce Optimum® AQUAMax®

Na lżejsze gleby, które mają mniejszą zdolność utrzymania wody polecamy przede wszystkim odmiany kukurydzy w technologii AQUAmax®, które zdecydowanie lepiej radzą sobie z czasowymi niedoborami wody w glebie, lepiej też znoszą wysokie temperatury. Technologia ta pozwala na utrzymanie roślin w dobrej kondycji o nawet do 10 dni dłużej w porównaniu do standardowych odmian.  Choć za razem nie czyni ich to w pełni odpornymi na susze! Takie odmiany też potrzebują wody!