Mieszańce kukurydzy odmiany Optimum® AQUAMax®

Mieszańce od Pioneer

Odmiany mieszańcowe kukurydzy w technologii Optimum® AQUAmax® - technologia, która plonuje

Jak wybrać idealną odmianę kukurydzy? Postaw na odmiany mieszańcowe kukurydzy wyhodowane w technologii Optimum® AQUAmax®, które są tolerancyjne na okresowy stres termiczny i niedobory wody. Zwiększona odporność na suszę jest efektem mocnego systemu korzeniowego, który czerpie wodę z głębszych warstw gleby oraz wyższej wydajności fotosyntezy. Dzięki temu, mieszańce AQUAmax® plonują stabilnie nawet w trudnych warunkach. a w optymalnych dają plon o ponadprzeciętnej wielkości i jakości.

 

Odmiany mieszańcowe kukurydzy – co to znaczy?

Odmiany mieszańcowe kukurydzy to wysokiej jakości nasiona, które powstają z połączenia różnych odmian nasion w celu wyhodowania nowej, lepszej odmiany np. bardziej odpornej lub dającej większy plon. Jednym z pierwszych etapów tworzenia odmian mieszańcowych kukurydzy jest selekcja, czyli dobór/ stworzenie linii rodzicielskich męskich i żeńskich. Setki tysięcy kombinacji przechodzi wielopoziomowy dobór po to, aby znaleźć najlepsze krzyżówki linii wsobnych. W celu otrzymania optymalnego rezultatu krzyżuje się linie rodzicielskie. Próby hodowane są w lokalnych ośrodkach doświadczalnych w warunkach maksymalnie zbliżonych do produkcyjnych. Najlepsze mieszańce o optymalnym zestawie cech trafiają do rejestracji. Wśród nich są zarówno uniwersalne mieszańce, jak i mieszańce na słabe stanowiska.

Mieszańce Optimum® AQUAMax®

Mieszańce kukurydzy Optimum® AQUAMax®

Wysoki potencjał plonu i tolerancja na okresowe niedobory wody

Mieszańce kukurydzy Optimum® AQUAMax® posiadają wrodzone właściwości zapewniające intensywne kwitnienie, poprawiony efekt stay-green oraz minimalne skręcanie się i więdnięcie liści.

Odmiany kukurydzy Optimum® AQUAmax® - technologia, która plonuje!

  •  Odmiany kukurydzy Optimum® AQUAmax® mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka dzięki stabilnemu plonowaniu w warunkach stresowych
  •  Ich zaletą jest wyoki potencjał plonowania w różnych warunkach osiągany przez rozbudowany system korzeniowy, intensywne kwitnienie , bardzo dobre zaziarnienie  i bardzo dobry  efekt dry down
  • Wszystkie mieszańce testowane są w doświadczeniach w Polsce dzięi czemy mamy odmiany dostosowane do różnych warunków agrotechnicznych naszego kraju, różnej wczesności ale także odporne na wyleganie i stabilnie planujące na różnych typach gleb .

 

Wyniki odmian mieszańcowych Optimum® AQUAmax®

  • W optymalnych warunkach wzrostu odmiany kukurydzy Optimum® AQUAmax® zapewniają najwyższe potencjalne zbiory i poprawiają stabilność upraw w warunkach stresu suszy
  • Mieszańce Optimum® AQUAmax® dostarczają rolnikom dodatkowych możliwości, by zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować wydajność z każdego hektara ziemi
  • Odmiany kukurydzy Optimum® AQUAmax® opracowane zostały z użyciem naszego autorskiego systemu Accelerated Yield Technology (AYT)
  • Doświadczenia potwierdziły doskonałą przydatność odmian Optimum® AQUAMax® w rejonach o ograniczonych ilościach wody
  • Natomiast nadmierne zaopatrzenie w wodę nie miało wpływu na wilgotność końcową ziarna (zachowały one cechy denta przy suszeniu)

Porównanie odmian kukurydzy Optimum® AQUAmax® z produktami konkurencji

  • IMG_mieszance_STR-05_desktop1
  • IMG_mieszance_STR-05_desktop2