P9255 - kukurydza

P9255

Kukurydza

Zachwyca każdego roku

 

Średnio późny

FAO: Z260-270
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

 

  • Mieszaniec typowo ziarnowy, kompaktowy, znakomicie plonuje przy okresowych niedoborach wody
  • Doskonały potencjał plonu ziarna i CCM
  • Rośliny bardzo zdrowe, równomiernie dojrzewające, o mocnych i zdrowych łodygach, liście bardzo szerokie, szybko zakrywające międzyrzędzia, kolby bardzo zdrowe nieco wyżej zawieszone
  • Bardzo dobra odporność na wyleganie
  • Ziarno szybko dojrzewa i doskonale oddaje wodę

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Wytrzymałość na suszę

wytrzymałość na suszę

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Odporność na wyleganie

odporność na wyleganie

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Mieszaniec polecany do uprawy na ziarno w środkowej i południowej Polsce na dobrych i średnich glebach.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.