Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na kiszonkę od Pioneer.
Kukurydza na kiszonkę od Pioneer.

SKROBIA, KTÓRA DAJE MLEKO

Wysoki udział kolb i ziarna w mieszańcach Pioneer® polepsza koncentrację energii, jak i strawność kiszonki. Kiszonka z wartościowych mieszańców ziarnowych umożliwia większą wydajność mleka z pasz podstawowych. To daje czyste zyski. Poprzez zakiszanie kukurydzy można uzyskać dobre wyniki produkcyjne przy umiarkowanych nakładach i stratach polowych.

title-icon

Kukurydza na kiszonkę

Kukurydza na kiszonkę – cechy charakterystyczne

Kukurydza uprawiana na kiszonkę to baza w żywieniu zwierząt hodowlanych, szczególnie krów mlecznych. Jakość paszy objętościowej wyprodukowanej z kukurydzy na kiszonkę zależy od kilku parametrów, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze nasion kukurydzy na kiszonkę. Do najważniejszych cech należą m.in. plon suchej masy, stay-green, wysoka zdrowotność i strawność roślin, zawartość skrobi oraz ilość energii. Hodowcom bydła polecamy odmiany kukurydzy na kiszonkę Pioneer®, które charakteryzują się stabilnym potencjałem plonotwórczym i wysokim plonem suchej masy oraz skrobi z hektara. Energia pochodząca ze skrobi daje mleko, zatem im wyższej jakości kiszonką karmione są zwierzęta, tym niższy koszt produkcji mleka i większe zyski. W ramach Strefy Kiszonki >> wyselekcjonowaliśmy odmiany kukurydzy, które najlepiej spełniają potrzeby i wymagania hodowców zwierząt. Najnowszym osiągnięciem hodowli Pioneer® są odmiany M3. Należą do nich mieszańce w typie dent, które wyróżniają się najwyższym stopniem strawności zarówno energetycznego ziarna wypełnionego przede wszystkim skrobią mączystą, jak i całych roślin charakteryzujących się wysokiej jakości strawnym włóknem.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę – dent czy flint?

Do produkcji kiszonki z kukurydzy rekomendujemy genetykę dent. Odmiany kukurydzy na kiszonkę w typie dent zapewniają wyższy plon, lepszą strawność i większą energetyczność przygotowanych z nich kiszonek. Lepsze parametry żywieniowe kiszonek z kukurydzy dent są efektem wyższej zawartości skrobi mączystej w ziarniaku dent (w odmianach typu flint przeważa mniej wartościowa skrobia szklista). Ponadto, w dentach skrobia mączysta jest osłoniętą bardzo cienką warstwą zeiny. Dzięki temu, skrobia jest łatwiej dostępna dla bakterii w żwaczu. Dodatkowo, jest ona lepiej trawiona, więc straty wynikające z wydalania niestrawionych cząstek ziarna są znacznie mniejsze. Badania prowadzone przez Pioneer® wykazały zmniejszoną zawartość niestrawionych części w kale o 2%, jedynie przy zmianie odmiany kukurydzy na kiszonkę na typ ziarna dent. Dodatkowym atutem odmian typu dent z hodowli Pioneer® jest wysoki plon suchej masy bogato ulistnionych łodyg i ziarnistych kolb oraz długo utrzymujący się efekt zieloności. Odmiany kukurydzy na kiszonkę dent mają dobry wigor początkowy i wzrost, a także są genetycznie dobrze przygotowane do rozwoju w warunkach suszy. Zaletą dentów z nasion Pioneer® jest również elastyczność okienka do zbioru.

Polecane odmiany kukurydzy na kiszonkę na sezon 2024

Jakie nasiona kukurydzy na kiszonkę wybrać? Które odmiany gwarantują stabilny i wysoki plon oraz pozwolą wyprodukować wysokoenergetyczną, wysoce strawną i smakowitą kiszonkę?

Odmiany kukurydzy na kiszonkę w technologii AQUAMAX®

P7818 AQUAmax® (FAO 220)

Mieszaniec w typie dent o wysokim potencjale plonowania. W badaniach rejestrowych COBORU 2022, odmiana uzyskała wynik na poziomie 103% wzorca, 116,9 dt/ha (+3,8 dt/ha), przy średniej wilgotności niższej o 0,3 p.p. od wzorca. Zobacz więcej >>

P8754 AQUAmax® (FAO 230-240)

Daje dobre plony kiszonki o doskonałej jakości i wysokiej zawartości skrobi, wysokie plony skrobi i energii z ha oraz dobre plony suchej masy ogólnej z ha w swojej klasie wczesności. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8834 AQUAmax® (FAO 250)

Rekordowo wysoki potencjał plonowania potwierdzony na polach produkcyjnych i w wynikach COBORU. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8904 AQUAmax® (FAO 250)

Kiszonka doskonałej jakości. Dostarcza wysokie plony skrobi z ha. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9241 AQUAmax® (FAO 280)

Pewny mieszaniec na kiszonkę o podwyższonej tolerancji na niedobory wody. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9367 AQUAmax® (FAO 280)

Stabilnie i pewnie plonujący mieszaniec w typie dent. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9944 AQUAmax® (FAO 290-300)

Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi oraz strawności. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9889 AQUAmax® (FAO 280)

Mieszaniec typu dent, który wyróżnia doskonałe plonowanie, wysoki stay-green i wytrzymałość na suszę. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

 

Odmiany kukurydzy na kiszonkę w technologii M3

P8240 (FAO 240)

Odmiana elastyczna w terminie zbioru, przy opóźnionym zbiorze ziarno jest nalewane skrobią i dobrze dojrzewa. Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi bardzo dobrze degradowalnej w żwaczu. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8500 (FAO 250)

Dent idealny na kiszonkę. Duże plony zielonej masy i dobra strawność ogólna. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8782 (FAO 260)

Mieszaniec na kiszonkę o znakomitych parametrach. Wysokie plony biomasy, także w warunkach suszy przy obniżonej obsadzie, bardzo wysokie plony skrobi z hektara. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8888 (FAO 270)

Wysokie plony suchej masy oraz skrobi w uprawie na kiszonkę. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9002 (FAO 260-270)

Nowość na kiszonkę o znakomitych parametrach agrotechnicznych. Bardzo wysokie plony skrobi z hektara i wysoka strawność ogólna. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

 

Pozostałe rekomendowane odmiany kukurydzy na kiszonkę

P7515 (FAO 230)

Rewelacyjny mieszaniec na wczesny zbiór. Wysoka zdrowotność oraz strawność całej rośliny. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8255 (FAO 240)

Mieszaniec bardzo wysoko plonujący w uprawie na kiszonkę wysokiej jakości. Wysoka zawartość doskonale strawnej skrobi w kiszonce. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8240 (FAO 240)

Mieszaniec trójliniowy, typ ziarna dent. Wysokie parametry jakościowe kiszonki. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

PR39A98 (FAO 240)

Wysokie, bogato ulistnione rośliny, wysoko zawieszona kolba, wysokie plony zielonej masy z dużym udziałem kolb. Zobacz więcej >>

P8358 (FAO 240)

Stabilny dostawca skrobi. Wysoki plon zielonej masy i bardzo wysoka strawność ogólna. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P8329 (FAO 250)

Zachwyca każdego roku – stabilny, wysoki plon w wieloleciu. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9074 (FAO 270)

Odmiana plonująca wysoko i bardzo stabilnie w wieloleciu. Kiszonka o bardzo wysokiej zawartości skrobi. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

P9363 (FAO 290)

Król pól na kiszonkę. Mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów zielonej i suchej masy oraz skrobi. Odmiana rekomendowana w ramach Strefy Kiszonki. Zobacz więcej >>

Nowe odmiany kukurydzy na kiszonkę: jaka najlepsza?

W tym sezonie szczególnie polecamy nową odmianę kukurydzy na kiszonkę Pioneer® - P8782, która w badaniach rejestrowych COBORU uzyskała 15,5 dt suchej masy z hektara więcej w porównaniu do wzorca. Rekomendujemy też obiecujące nowości P9002, P9367 i P9944, a także odmiany typu M3 P8240, P8500 oraz P8888, które są odporne na trudne warunki pogodowe, znakomicie plonują, a także charakteryzują się wyższą strawnością i energetycznością. P7818 to ciekawa alternatywa dla rolników szukających wczesnych odmian kukurydzy na kiszonkę w typie dent. Z portfolio późnych odmian kukurydzy na kiszonkę polecamy dobrze znanego rolnikom mieszańca P9363. Na koniec pamiętajmy, że najlepsza kukurydza na kiszonkę musi być dostosowana do konkretnej lokalizacji – klasy gleby, przybliżonego terminu zbioru i specyfiki klimatycznej regionu.

 

Inokulacja kukurydzy na kiszonkę ma znaczenie

Hodowcy zwierząt mogą skorzystać nie tylko z wysoko plonujących odmian kukurydzy na kiszonkę Pioneer®, ale też z szerokiej oferty inokulantów do przygotowywania kiszonek z kukurydzy. To specjalistyczne preparaty zawierające wyselekcjonowane bakterie buchneri, które zapewniają właściwą fermentację i zwiększają strawność włókna. W ten sposób zabezpieczają cenne składniki

odżywcze i podwyższają jakość kiszonek z kukurydzy. Właściwie przygotowana kiszonka pozostaje stabilna nie tylko w silosie, ale również na stole paszowym. Co więcej, ze względu na większą smakowitość jest chętniej pobierana przez zwierzęta. Przetestuj swoją kiszonkę w Laboratorium SILAB i sprawdź ofertę inokulantów do kukurydzy.