P9363 - kukurydza

P9363

Kukurydza

Mieszaniec na ziarno i kiszonkę oraz biogaz

Późny

FAO: K300; Z300
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent
Mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów zielonej i suchej masy oraz skrobi
Mieszaniec późny z przeznaczeniem do produkcji ziarna w najcieplejszych regionach
Tolerancyjny na okresowe niedobory wody

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Doskonały wzrost

Doskonały wzrost

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w rejonach najcieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach, w odpowiedniej obsadzie. Lider wśród mieszańców ziarnowych w Europie Środkowej. Zalecany jest możliwie wczesny wysiew. Dla wytworzenia dużej ilości masy potrzebuje dobrego zaopatrzenia w wodę pomimo wysokiej tolerancji na jej okresowy brak.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.