Kukurydza na ziarno

Kukurydza na ziarno od Pioneer.
Kukurydza na ziarno od Pioneer.

ZASIEJ ZIARNO SUKCESU

Różnorodność mieszańców kukurydzy Pioneer® umożliwia precyzyjny dobór pod konkretne warunki uprawy. Nasiona powstałe w oparciu o wiodącą technologię, są wydajne, zdrowe, o znakomitych parametrach agronomicznych, co zapewnia wysokie i stabilne plony.

title-icon

Kukurydza na ziarno

Kukurydza na ziarno – cechy charakterystyczne

Wybierając odmiany kukurydzy na ziarno warto zwrócić uwagę na ich potencjał plonotwórczy i stabilność plonowania, a także odporność poszczególnych odmian kukurydzy na ziarno na suszę oraz wysoką tolerancję na choroby grzybowe. Wszystkie mieszańcowe odmiany kukurydzy na ziarno marki Pioneer® są testowane w lokalnych warunkach. Dzięki temu, mamy pewność, że oddajemy w ręce plantatorów kukurydzę na ziarno najwyższej jakości. W laboratoriach Pioneer® powstają innowacyjne nasiona kukurydzy na ziarno na miarę XXI wieku, które łatwiej radzą sobie w trudnych warunkach klimatycznych oraz są bardziej  tolerancyjne na groźne dla kukurydzy choroby grzybowe. Warto podkreślić, że odmiany kukurydzy na ziarno Pioneer® są dobrze zabezpieczone już od początku wegetacji. Z powodu rosnącej presji szkodników glebowych, np. drutowców, od sezonu 2024, wszystkie odmiany kukurydzy na ziarno Pioneer® są zaprawione teflutryną. W podstawowym pakiecie LumiGEN™ Premium znajdują się:

·       fungicydowa zaprawa nasienna Redigo® M 120 FS (metalaksyl 20 g i protiokonazol 100 g/l), która chroni przed zgorzelą siewek powodowaną m.in. przez grzyby Fusarium spp. i Pythium spp.,

·       insektycydowa zaprawa nasienna (teflutryna w ilości 200 g/l), która chroni przed larwami drutowców,

·       biologiczna zaprawa nasienna Lumidapt Optima®, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego, pozwala na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody oraz pobudza rośliny do lepszego startu, zapewniając im szybszy i równomierny rozwój.

Ta innowacyjna zaprawa nasienna chroni młode rośliny zarówno przed chorobami grzybowymi, jaki szkodnikami, które mogą mieć negatywny wpływ na wschody na plantacjach. Dzięki temu pomagamy rolnikom wyprodukować zdrowe, jednorodne, bardziej wyrównane rośliny dające wysoki plon ziarna.

Różnorodność mieszańców kukurydzy Pioneer® umożliwia precyzyjny dobór pod konkretne warunki uprawy. Nasiona powstałe w oparciu o wiodącą technologię, są wydajne, zdrowe, o znakomitych parametrach agronomicznych, co zapewnia wysokie i stabilne plony.

 

Odmiany kukurydzy na ziarno – dent czy flint?

Podejmując decyzję jaką odmianę kukurydzy na ziarno wybrać, warto odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie o typ ziarna kukurydzy: flint czy dent? Ziarniaki kukurydzy dent i flint różnią się budową. Denty mają większą zawartość tzw. bielma mączystego, a flinty bielma szklistego. Odmiany kukurydzy na ziarno typu dent są to odmiany późniejsze, które łatwiej i szybciej oddają wodę, a także wyróżniają się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz najwyższą zawartości skrobi w ziarnie. Dlatego odmiany kukurydzy na ziarno dent są szczególnie polecane do produkcji wysokoenergetycznych pasz dla bydła mlecznego, skrobi, a także dla przemysłu gorzelniczego. Z kolei flinty wyróżnia szybki wzrost początkowy oraz większa odporność na wiosenne spadki temperatury. Flinty to dobra opcja dla plantatorów poszukujących wczesnych odmian kukurydzy na ziarno.

 

Polecane odmiany kukurydzy na ziarno na sezon 2024

Pioneer® jest znany z doskonałych odmian ziarnowych, które od lat cieszą się popularnością wśród rolników. Do uprawy kukurydzy na ziarno szczególnie polecamy P8255 (FAO 230) oraz P9042 (FAO 250), które wyróżnia bardzo wysoki plon kukurydzy na ziarno.

Odmiany kukurydzy na ziarno w technologii AQUAMAX®

P8604 AQUAmax® (FAO 220-230)

Mieszaniec o doskonałym potencjale plonu ziarna i bardzo dobrej tolerancji na niedobory wody. Zobacz więcej >>

P7818 AQUAmax® (FAO 220)

Kompaktowy mieszaniec na granicy odmian wczesnych i średnio wczesnych, ziarnowy, o wysokim potencjale plonowania w swojej klasie wczesności i bardzo dobrej tolerancji na suszę. Zobacz więcej >>

P8307 AQUAmax® (FAO 230)

Znakomity wysoko wydajny mieszaniec o ponadprzeciętnej tolerancji na suszę oraz odporności na choroby. Zobacz więcej >>

P8436 AQUAmax® (FAO 230-240)  

Mieszaniec typowo ziarnowy, kompaktowy, niski, bardzo wysoko i stabilnie plonujący w uprawie na ziarno, o doskonałym potencjale plonu ziarna i CCM. Zobacz więcej >>

P8754 AQUAmax® (FAO 230-240)

Nr 1 COBORU CCA 2022 w grupie wczesnej - 108% wzorca. Doskonały potencjał plonu w uprawie na ziarno, zwłaszcza w stresie suszy. Zobacz więcej >>

P8834 AQUAmax® (FAO 250)

Rekordowo wysoki potencjał plonowania potwierdzony na polach produkcyjnych i w wynikach COBORU. Potrójny mistrz grupy średnio wczesnej - nr 1 COBORU 2020 i 2021 - doświadczenia rejestrowe, nr 1 COBORU 2021 doświadczenia porejestrowe [109% wzorca]. Zobacz więcej >>

P8904 AQUAmax® (FAO 250)

Mieszaniec ziarnowy o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, wysoko i stabilnie plonujący w uprawie na ziarno. Zobacz więcej >>

P9610 AQUAmax® (FAO 270)

Nr 1 COBORU w badaniach rejestrowych 2020 i 2021 oraz nr 1 COBORU PDO 2022 [104% wzorca] w grupie średnio późnej. Zobacz więcej >>

P9241 AQUAmax® (FAO 270)

Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, tolerancyjny na wysoką temperaturę. Intensywnie oddaje wodę. Zobacz więcej >>

P9300 AQUAmax® (FAO 290-300)

Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno i podwyższonej tolerancji na niedobory wody. Zobacz więcej >>

P9255 AQUAmax® (FAO 260-270)

Mieszaniec typowo ziarnowy, kompaktowy, znakomicie plonuje przy okresowych niedoborach wody. Zobacz więcej >>

P9367 AQUAmax® (FAO 270)

Mieszaniec typowo ziarnowy, bardzo wysoko i stabilnie plonujący w uprawie na ziarno, szczególnie w warunkach suszy. Zobacz więcej >>

P9889 AQUAmax® (FAO 280)

Mieszaniec ziarnowy typu dent o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno i podwyższonej tolerancji na niedobory wody. Zobacz więcej >>

P9944 AQUAmax® (FAO 280-290)

Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno. Stabilny i wysoce wydajny. Zobacz więcej >>

P0710 AQUAmax® (FAO 320)

Nr 1 COBORU CCA 2022 w grupie średnio późnej [108% wzorca]. Mieszaniec ziarnowy przeznaczony do uprawy w najcieplejszych regionach i na dobrych glebach. Zobacz więcej >>

 

Pozostałe rekomendowane odmiany kukurydzy na ziarno

P7404 (FAO 180)

Bardzo wczesny mieszaniec o wysokim potencjale plonowania. Wcześnie kwitnie i wysoko plonuje w uprawie na ziarno w swojej klasie wczesności. Alternatywna odmiana na późne siewy i/lub bardzo wczesne zbiory. Zobacz więcej >>

P7515 (FAO 220)

Rewelacyjny mieszaniec na wczesny zbiór. Wysoka zawartość skrobi. Zobacz więcej >>

P8255 (FAO 230-240)

Mieszaniec bardzo wysoko plonujący w uprawie na ziarno o wysokiej tolerancji na Fusarium i żółtą plamistość kukurydzy oraz bardzo dobrej odporności na wyleganie. Zobacz więcej >>

P8358 (FAO 240)

Doskonały wybór na ziarno i CCM, świetne plonowanie. Zobacz więcej >>

P8329 (FAO 240)

Stabilność wysokiego plonu na przełomie wielolecia. Zobacz więcej >>

P8500 (FAO 250)

Doskonała kombinacja wysokich plonów i szybkiego dojrzewania. Zobacz więcej >>

P9042 (FAO 250)

Bardzo stabilny mieszaniec na ziarno, który wysoko i pewnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych. Ziarno szybko oddaje wodę i doskonale się suszy. Zobacz więcej >>

P9074 (FAO 270)

Odmiana plonująca wysoko i bardzo stabilnie w wieloleciu, która dobrze sprawdza się również na słabszych stanowiskach glebowych. Zobacz więcej >>

P8888 (FAO 270)

Uniwersalny mieszaniec, typ ziarna dent, który charakteryzuje bardzo dobry wzrost początkowy i wysoki potencjał plonowania. Zobacz więcej >>

P9363 (FAO 280)

Mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów zielonej i suchej masy oraz skrobi. Zobacz więcej >>

 

Odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby

Kukurydza ziarno ma wysokie wymagania glebowe, ale w portfolio Pioneer® znajdują się odmiany kukurydzy na ziarno, które można uprawiać na słabszych kompleksach glebowych. Należą do nich m.in. P8834 oraz P9074. Dzięki temu, nawet na słabych glebach można osiągnąć wysokie plony kukurydzy na ziarno.