P7404 - kukurydza

P7404

Kukurydza

Ekstremalnie wczesny mieszaniec ziarnowy

 

Bardzo wczesny

FAO: Z180
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

 

  • Mieszaniec bardzo wczesny o wysokim potencjale plonowania
  • Wcześnie kwitnie i wysoko plonuje w uprawie na ziarno w swojej klasie wczesności
  • Rośliny niskie, mocne, z nisko osadzoną kolbą
  • Całe rośliny o dobrej zdrowotności
  • Ziarno bardzo szybko dojrzewa
  • Alternatywna odmiana na późne siewy i/lub bardzo wczesne zbiory
Plon kiszonki
Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w ciepłych rejonach Polski, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, na glebach dobrych i bardzo dobrych. Wymagania podobne do P8500 lub P8888, a plony wyższe. Na dobrych glebach ma doskonały udział ziarna w kiszonce.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.