P7404 - kukurydza

P7404

Kukurydza

Ekstremalnie wczesny mieszaniec ziarnowy

 

Bardzo wczesny

FAO: Z180
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

 

  • Mieszaniec bardzo wczesny o wysokim potencjale plonowania
  • Wcześnie kwitnie i wysoko plonuje w uprawie na ziarno w swojej klasie wczesności
  • Rośliny niskie, mocne, z nisko osadzoną kolbą
  • Całe rośliny o dobrej zdrowotności
  • Ziarno bardzo szybko dojrzewa
  • Alternatywna odmiana na późne siewy i/lub bardzo wczesne zbiory

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w ciepłych rejonach Polski, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, na glebach dobrych i bardzo dobrych. Wymagania podobne do P8500 lub P8888, a plony wyższe. Na dobrych glebach ma doskonały udział ziarna w kiszonce.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.