Wybierz nasiona kukurydzy zaprawione LumiGEN™


Jak zwalczać drutowce w kukurydzy?

Rozwiązania agrotechniczne ograniczające występowanie szkodników to: spulchnianie gleby (podorywki, orki, talerzowanie, bronowanie), właściwy płodozmian (w niektórych przypadkach, np. gdy mamy problem ze stonką kukurydzianą – kilkuletnia przerwa w uprawie kukurydzy lub monokultury nie dłuższe niż 4 lata), unikanie uprawy kukurydzy po wieloletnich nieużytkach lub łąkach/pastwiskach oraz w ich sąsiedztwie, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu nasion.

Postaw na zaprawę nasienną do kukurydzy

Najlepszą metodą chroniącą kukurydzę przed szkodnikami, także z punktu widzenia praktycznego podejścia jest zaprawianie nasion, bowiem wnosimy do środowiska bardzo małe ilości substancji aktywnych – zdecydowanie niższe w porównaniu do tradycyjnego zabiegu opryskiwania. W przypadku wielu szkodników kukurydzy, nie ma obecnie możliwości ochrony za pomocą insektycydów (brak zarejestrowanych preparatów)!

Drutowce w kukurydzy zwalczanie

Odpowiadając na potrzeby klientów i mając na uwadze wzrost zagrożenia ze strony szkodników glebowych w ostatnich latach, począwszy od sezonu 2024 r., Pioneer® wprowadza w pakietach zaprawowych jako podstawę, ochronę przeciwko szkodnikom glebowym (substancja aktywna: teflutryna).

Zaprawa do kukurydzy na drutowce

Zaprawy oparte o teflutrynę występują w formulacji mikrokapsuł (CS), z których powoli uwalnia się substancja aktywna mająca działanie gazowe, kontaktowe oraz żołądkowe. Stosuje się je przeciwko szkodnikom glebowym (ograniczenie występowania drutowców i larw stonki kukurydzianej). Należy także nadmienić, że teflutryna w zaprawach do kukurydzy ma szeroki zakres działania i może pośrednio ograniczać nie tylko drutowce w kukurydzy, ale też inne szkodniki kukurydzy z gromady owadów występujące w początkowym etapie jej rozwoju. Zaprawy do kukurydzy zawierające teflutrynę zapewniają działanie do kilku tygodni od momentu siewu, zabezpieczając młode rośliny kukurydzy w okresie, w którym jest ona najwrażliwsza na zagrożenie ze strony szkodników glebowych.

 

Zaprawa do kukurydzy na ptaki

Co zrobić w sytuacji, gdy nasze pola znajdują się w regionie masowych nalotów ptaków? W ofercie Pioneer® są nasiona kukurydzy zaprawione preparatem Korit 420 FS (ziram), chroniącym młode rośliny kukurydzy przed ptakami.

Stosowanie zapraw nasiennych do kukurydzy LumiGEN™ to szybszy i lepszy start roślin, który w konsekwencji przekłada się na podniesienie jakości i wielkości plonu.

Zabezpiecz potencjał plonowania swoich upraw od samego początku!

Zintegrowanie i całościowe podejście

LumiGEN zapewnia Twoim uprawom lepszy start dzięki silniejszemu powiązaniu rośliny z glebą w celu przyspieszenia i wzmocnienia wschodów roślin (są zdrowe i jednolite).