LumiGEN™ Kukurydza

LumiGen od Pioneer.
LumiGen od Pioneer.

Technologie nasienne nowej generacji

LumiGEN™ to marka zapraw nasiennych, które pomagają rolnikom wyprodukować zdrowe, jednorodne rośliny dające wysoki plon.

Zaprawy dla kukurydzy

Pakiet podstawowy

 • Fungicydowa zaprawa nasienna Maxim® XL
 • Biologiczna zaprawa nasienna Lumibio Kelta

Pakiet  podstawowy z opcją odstraszania ptaków

1. Fungicydowa zaprawa nasienna Maxim® XL
2. Biologiczna zaprawa nasienna Lumibio Kelta®
3. Zaprawa nasienna odstraszająca ptaki Korit® 420 FS
 

Pakiet rozszerzony z opcją odstraszania ptaków i zwalczaniem szkodników

1. Fungicydowa zaprawa nasienna Maxim® XL
2. Biologiczna zaprawa nasienna Lumibio Kelta®
3. Zaprawa nasienna odstraszająca ptaki Korit® 420 FS
4. Insektycydowa zaprawa nasienna Force™ 20 CS  lub Sonido.

1. Fungicydowa zaprawa nasienna Maxim XL

 • Zawiera 10 g/l metoksylu-m i 25 g/l fludioksonilu
 • Zwalcza grzyby z rodzaju Fusarium sp. & Pythium sp.
   

2. Biologiczna zaprawa nasienna Lumibio™ Kelta

 • Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
 • Pozwala na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody
 • Pobudza rośliny do lepszego startu wegetacji, zapewniając im lepszy rozwój w przyszłości

3. Zaprawa nasienna odstraszająca ptaki Korit® 420 FS

 • Zawiera ziram w ilości 420 g/l
 • Chroni przed bażantami, wronami i innymi krukowatymi ptakami
 • Może być stosowana łącznie z insektycydowymi i fungicydowymi zaprawami nasiennymi oraz nawozami mineralnymi
 • Brak negatywnego wpływu na kiełkowanie
 • Doskonałe wyniki w testach Heubacha

4. Insektycydowa zaprawa nasienna Force® 20 CS lub Sonido®

 • Zawiera 200 g/l teflutryny (Force) lub tiachloprid (Sonido)
 • Chroni przed pędrakami i larwami drutowców

 

Zastosowanie zapraw nasiennych LumiGEN™ to szybszy i lepszy start wegetacji, który w konsekwencji przekłada się na podniesienie jakości i wielkości plonu.

Zabezpiecz potencjał plonowania swoich upraw od samego początku!

Zintegrowanie i całościowe podejście

LumiGEN zapewnia Twoim uprawom lepszy start dzięki silniejszemu powiązaniu rośliny z glebą w celu przyspieszenia i wzmocnienia wschodów roślin (są zdrowe i jednolite).

Dobry start upraw Pioneer® dzięki ich ochronie przed stresem biotycznym i abiotycznym

 • Szybsze kiełkowanie
 • Lepszy rozwój liści
 • Silniejszy wzrost korzeni
 • Wyższa gęstość łanu
 • Równomierny wzrost roślin
 • Lepszy pobór składników odżywczych
 • Intensywniejsza fotosynteza
 • Doskonała odporność na niskie temperatury

 

KORZYŚCI:

 • Bezpieczeństwo dla ziarna, bez wpływu na kiełkowanie
 • Redukcja stresu wynikającego ze stosowania zapraw

 

 

 

KORZYŚCI:

 • Szybszy wzrost części nadziemnej zapewniający większą powierzchnię liści i tym samym wyższą fotosyntezę
 • Lepszy rozwój korzeni zapewniający wyższy pobór składników odżywczych

Maxim XL® - zarejestrowana nazwa produktu firmy Syngenta.
Force® – zarejestrowana nazwa produktu firmy Syngenta.
Korit® - zarejestrowana nazwa produktu firmy Kwizda Agro GmbH.
Lumibio Kelta® - zarejestrowana nazwa produktu firmy Profarm Technologies.