Rzepak ozimy

Rzepak od Pioneer.
Rzepak.

Nowa generacja odmian rzepaku ozimego Pioneer®

Dziś o wartości odmian rzepaku decydują parametry agronomiczne. Do najważniejszych należy 

wysoki potencjał plonowania, tolerancja na choroby i wysokie zaolejenie nasion, a także zimotrwałość i regeneracja po zimie. Liczy się odporność na wyleganie i osypywanie się. Dla rolników ważna jest też elastyczność stosowania np. możliwość opóźnionych siewów oraz aspekt ekonomiczny. Jakie odmiany rzepaku wybrać, aby osiągnąć satysfakcjonujący plon i uzyskać wysoki wynik finansowy gospodarstwa?

 

title-icon

Odmiany rzepaku

Legenda: plon nasion:

1-bardzo niski 9-bardzo wysoki; Odporność na wyleganie: 1-bardzo niska 9-bardzo wysoka

Odmiany rzepaku ozimego o ponadstandardowej zdrowotności

Laboratoria Pioneer® od lat pracują nad nasionami rzepaku o wysokim potencjale plonotwórczym i podwyższonej zdrowotności. Efektem tych prac są odmiany wyhodowane w innowacyjnej technologii Protector®. Obecnie należą do nich nasiona rzepaku z linii Protector Sclerotinia PT303 i PT312 –  o bardzo wysokim plonowaniu  i jednocześnie tolerancyjne na zgniliznę twardzikową odmiany z serii oraz Protector Clubroot PT284 - tolerancyjne na specyficzne rasy kiły kapusty. Wybór nasion rzepaku z technologii Protector to sposób na wysoki plon i mocne wsparcie dla rolników, którzy zmagają się z problemem zainfekowanych plantacji.

Odmiany rzepaku zarejestrowane w COBORU (m.in. PT312, PT303)

Pioneer® stawia na doświadczenia polowe w warunkach lokalnych. Nasiona rzepaku Pioneer® są regularnie testowane w serii doświadczeń na terenie całego kraju. Dzięki temu, rolnicy mogą sprawdzić niezależne wyniki, które odzwierciedlają potencjał plonotwórczy odmian w regionie, ich podatność na choroby i cechy morfologiczne, takie jak wysokość, wyleganie, fazy rozwojowe, kwitnienie, dojrzewanie, zimotrwałość, regeneracja po zimie itd. 

Odmiany rzepaku półkarłowe z linii Maximus®

W ofercie Pioneer® znajdują się zarówno odmiany wysokie, długosłome, jak i półkarłowe, wyhodowane w technologii Maximus®. Wizualnie te dwa rodzaje odmian różnią się wysokością roślin, ale różnice sięgają głębiej. Maximus® to rozwiązania wyróżniające się ekonomiką. W przypadku odmian półkarłowych można obniżyć obsadę roślin oraz zaoszczędzić na azocie i stosowaniu regulatorów wzrostu. Niższe rośliny to mniejsza o 25% biomasa i mniejsze szkody w czasie przejazdów. Rzepak półkarłowy równomiernie dojrzewa, a ponadto łatwiej, szybciej i taniej się kosi. Ta szybkość pracy przekłada się też na mniejsze zużycie paliwa. Cały proces od siewu do zbioru półkarłowych odmian rzepaku ozimego z linii Maximus® jest znacznie bardziej ekonomiczny.

Odmiany rzepaku w technologii Clearfield®

W portfolio Pioneer® są też odmiany rzepaku odporne na herbicydy Clearfield®, które mogą stosować gospodarstwa borykające się z problemem uciążliwych samosiewów rzepaku oraz innych chwastów z rodziny kapustowatych. Wszystkie nasiona rzepaku z linii Clearfield® w ofercie Pioneer®, oprócz odporności na imazamoks, charakteryzują się wysokim potencjałem plonowania.

 

Odmiany marki Pioneer® zawierające cechy tolerancji na choroby oznaczane są marką Protector®

Odmiany oznaczane jako Protector®  charakteryzują się bardzo wysokim plonowaniem, co potwierdzane jest w badaniach COBORU, w wewnętrznych doświadczeniach ścisłych czy doświadczeniach łanowych, przeprowadzanych w całej Polsce.

Protector Clubroot

Protector Clubrrot

Do pierwszej grupy Protector® CLUBROOT należą odmiany z odpornością na kiłę kapusty. W jej obrębie obecnie znajduje się jedna odmiana PT284, z odpornością na najpopularniejsze rasy patogena wywołującego kiłę kapusty (sprawca Plasmodiophora brassicae). Kiła kapusty to tzw. choroba płodozmianowa występująca na polach, gdzie często po sobie uprawiany jest rzepak lub inne rośliny kapustowate (głównie warzywa). Występuje ona głownie w północnej i północno-wschodniej, jak również w południowej i południowo-zachodniej części Polski i co warte podkreślenia – zagrożenie z jej strony sukcesywnie wzrasta. Przy masowym występowaniu choroby, straty plonu mogą wynieść nawet ponad 50%.

Protector Sclerotinia

Protector Slcerotinia

Do drugiej grupy Protector® SCLEROTINIA należą dwie odmiany PT303 i PT312. Charakteryzują się one wysoką tolerancją na zgniliznę twardzikową (sprawca Sclerotinia sclerotiorum) – jednej z najgroźniejszych chorób rzepaku. Jak wiadomo, cecha ta jest obecnie przypisywana jedynie obu powyższym odmianom rzepaku Pioneer®, spośród wszystkich odmian oferowanych na rynku. Zgnilizna twardzikowa może być przyczyną obniżki plonu dochodzącej nawet do 70%. Stosowanie odmian PT303 i PT312 może pozwolić uniknąć podobnych sytuacji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego plonowania.