Skarmianie

Skarmianie

Kiszonki stanowią podstawę skarmiania!

W żywieniu krów wysokomlecznych, dobrej jakości kiszonka z kukurydzy powinna stanowić podstawową paszę objętościową. W żywieniu krów zasuszonych należy ograniczać ilość kiszonki z kukurydzy w dawce. Nadmiar jej może prowadzić do zatuczania się zwierzęcia, ciężkich porodów i chorób okołoporodowych. Z kolei racjonalny opas bydła powinien opierać się na kiszonce z kukurydzy, gdyż bogata w ziarno zapewnia wysoką koncentrację energii w dawce pokarmowej dla młodych, szybko rosnących zwierząt. 

Kiszonkę przygotować możemy raz, a skarmiamy cały czas!

Najdoskonalszą metodą zabezpieczenia pełnowartościowej paszy objętościowej dla bydła mlecznego i opasowego jest jej zakiszenie.  Zielonka z kukurydzy, traw lub roślin motylkowych, właściwie rozdrobniona i zebrana w odpowiedniej fazie, po spełnieniu warunków beztlenowych przy udziale bakterii fermentacyjnych zamienia się w doskonałą kiszonkę, którą możemy podawać zwierzętom przez cały rok.

W procesie zakiszania następuje po sobie wiele reakcji mających na celu przemianę cukrów zawartych w materiale zielonym w kwas mlekowy przeprowadzanych w warunkach beztlenowych przez bakterie mlekowe. Na procesy fermentacyjne zachodzące przy zakiszaniu kukurydzy, traw czy innych roślin możemy mieć wpływ. Najważniejszym czynnikiem, dla usprawnienia i właściwego kierowania fermentacją, tak aby przebiegała prawidłowo, jest odpowiedni i dobrej jakości inokulant.

Corteva Agriscience jest liderem na rynku inokulantów. Czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia oferuje odpowiednie rozwiązania pod marką Pioneer. Wszystkie oferowane produkty spełniają wysokie normy jakościowe oraz są dostosowane do aktualnych potrzeb rolnictwa. O ich jakości świadczą przeprowadzone badania oraz certyfikaty a najważniejsze to zdrowe zwierzęta przynoszące zysk.


Strefa kiszonki. Skarmianie

25 kg kiszonki

Zakładając, skarmianie ok. 25 kg kiszonki z kukurydzy na dzień przez krowy mleczne przez cały rok, należy przygotować 11 ton tej paszy na 1 sztukę. W przypadku skarmiania tylko przez 200 dni (okres alkierzowy) – 6 ton. W obu przypadkach uwzględniono 20-procentową rezerwę.