Zbiór

Zbiór Kukurydzy

Gdy rośliny dojrzeją czas na zbiory!

Bardzo ważny jest dobór odpowiedni termin żniw kukurydzy na kiszonkę oraz pokosu traw; trzeba też pamiętać o optymalnym ustawieniu sieczkarni tak, żeby stopień rozdrobnienia zielonki był właściwy

Strefa kiszonki. Zbiór

WŁAŚCIWY TERMIN ZBIORU

Bardzo ważny jest optymalny termin zbioru. Trzeba go ustalić tak, aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny rośliny, a równocześnie mieć możliwość ubicia zebranego materiału w silosie.

Poprawna zawartość suchej masy w całych roślinach w przypadku zbioru kukurydzy na kiszonkę powinna wynosić od 32 – 36 % sm. Przy takiej wartości łatwo ją ubić i dobrze się zakisza.

Dobrze zrobiona kiszonka zawiera odpowiednią ilość kwasów mlekowego i octowego, który ją stabilizuje. Sucha masa dla CCM wynosi 65-75%, dla traw i lucerny 30-40%. Wartości te gwarantują dobre ubicie i zakiszenie materiału. Z lucerną na pokosie należy obchodzić się delikatnie, by w czasie podsuszania nie straciła cennych liści.


A GDY ZBIERAMY NIE W TERMINIE?

Kukurydza zbierana we wczesnych fazach rozwojowych (poniżej 29% s.m.) charakteryzuje się mniejszą ilością skrobi przy dużej zawartości cukrów łatwo rozpuszczalnych. Podczas zakiszania, w takim materiale fermentacja przebiega gwałtownie, a jej wynikiem jest duża ilość kwasu octowego i etanolu. Zwierzęta pobierają ją niechętnie, zaś zawarta w niej skrobia ulega niemal w całości szybkiemu rozkładowi w żwaczu, co skutkuje znacznym obniżeniem kwasowości treści żwacza, zwiększając ryzyko wystąpienia kwasicy.

Zbyt późny zbiór zielonej masy też nie jest korzystny. Kukurydza jest wrażliwa na przymrozki jesienne. Po pierwszych przymrozkach należy w ciągu 10–15 dni zakończyć zbiór na kiszonkę. Zielonkę zebraną przy zawartości s.m. powyżej 35% trudniej rozdrobnić i ubić w silosie. Bakterie fermentacyjne mają utrudniony dostęp do wnętrza komórek, co sprawia, że proces zakiszania jest powolny, a odczyn pH nie osiąga wartości optymalnych. W zakiszanej masie pozostają wypełnione powietrzem wolne przestrzenie, w których dobre warunki do rozwoju znajdują grzyby pleśniowe. Wraz z opóźnieniem zbioru kukurydzy, rośnie znaczenie stopień i dokładność rozdrobnienia zielonki. W warunkach naszego kraju kukurydzę na kiszonkę zbiera się od połowy września do połowy października

Kukurydzę zbiera się sieczkarniami zapewniającymi uzyskanie sieczki o długości 0,5–1,5 cm, wyposażonymi w zgniatacze ziarna o regulowanej odległości między walcami, co pozwala na całkowite jego zgniecenie.


Cała prawda o linii mlecznej 

„Linia mleczna” formuje się, tworząc swego rodzaju oddzielenie skrobi twardej od miękkiej. Jest obecna w koronie ziarniaka i postępuje w kierunku podstawy lub koniuszka ziarniaka, co zazwyczaj trwa od trzech do czterech tygodni. Całkowity czas tego procesu zależy od temperatury, dostępności wilgotności oraz genetyki odmiany. Tworzenie skrobi rozpoczyna się w górnej części ziarniaka postępując w dół. Linia mleczna tworzy widoczną granicę między twardą a miękką skrobią.

Określenie właściwego momentu zbioru kukurydzy na kiszonkę jest bardzo ważne. Kiszonka zebrana we właściwej dojrzałości gwarantuje wysoką jakość paszy, z kolei zebrana zbyt wcześnie będzie zawierała mniej energii, sporo wody i nie pokaże potencjału drzemiącego w odmianie.

Aby prawidłowo określić fazę zbioru śledzimy pokrój rośliny na polu. Zwróćmy uwagę, że najczęściej na polach mamy do czynienia ze sporą rozpiętością w dojrzałości roślin. Bardzo ważne jest, aby podjąć decyzję o cięciu w oparciu o sytuację na własnym polu i dojrzałość wysianych odmian.

Jak sprawdzić, czy nasza kukurydza jest w fazie nadającej się do zbioru? Sprawdzić linię mleczną.

  • 1/3 ziarniaka twardej skrobi, zdrowa roślina, zielona, zielone koszulki na kolbie, potencjał plonu – 85%.
  • 2/3 ziarniaka twardej skrobi, zdrowa roślina, zielona, zielone koszulki na kolbie z białymi paskami, potencjał plonu – 95%.
  • 3/4 ziarniaka twardej skrobi, suche koszulki, potencjał plonu – 100%.
 
Różne przekroje kolb kukurydzy prezentujące linię mleczną.
Linia mleczna rozpoczyna się przy koronie ziarniaka i postępuje w kierunku jego koniuszka

Jeśli nie jesteś pewien, czy to czas na zbiór, zaproś naszego przedstawiciela Corteva Agriscience, który dzięki wiedzy i doświadczeniu oraz urządzeniu Optimizer® pomoże określić fazę dojrzałości kukurydzy. Dla dokładnego określenia fazy dojrzałości warto umówić się na wizytę mobilnego laboratorium SILAB


KONTROLUJ JAKOŚĆ KISZONKI PODCZAS KOSZENIAJAK ZMIERZYĆ STOPIEŃ ROZDROBNIENIA ZIARNIAKÓW W SIECZCE ?

POBIERZ PRÓBĘ

  • Napełnij 1-litrowy pojemnik świeżą sieczką lub kiszonką z kukurydzy.
  • Rozsyp zawartość pojemnika na czystą, jasną powierzchnię.
  • Zlicz liczbę połówek i całych ziarniaków w całej próbie.

ZINTERPRETUJ WYNIKI

  • Kiszonka idealna – 0 połówek lub całych ziarniaków.
  • Kiszonka dobra – 1 połówka lub cały ziarniak.
  • Kiszonka zła – powyżej 2 połówek lub całych ziarniaków.

UWAGA! Jeśli liczba połówek lub całych ziarniaków kukurydzy w próbie przekroczy 2, wówczas należy poprawić ustawienie zgniatacza ziarna w sieczkarni.


Mapa plonowania kukurydzy kiszonkowej

Zobacz jak plonowała kukurydza kiszonkowa Pioneer w 2020 r.

Dzięki naszym doświadczeniom, możesz zobaczyć jak plonowały odmiany kukurydzy marki Pioneer przeznaczone na kiszonkę. Kliknij tutaj aby zobaczyć wyniki.