P8358 - kukurydza

P8358

Kukurydza

Stabilny dostawca skrobi

 

Średnio wczesny

FAO: K240; Z240
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – flint/ dent

 

Cechy:

Bardzo wysoka strawność ogólna
Bardzo dobry stay-green
Znakomicie udaje się na ziarno i CCM
Wysoki plon zielonej masy

 

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Doskonały wzrost początkowy

Doskonały wzrost początkowy

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce poza skrajnie zimnymi obszarami regionu północnego, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, toleruje słabsze stanowiska glebowe. Wymagania podobne do P8333, a plony wyższe, odmiana bardzo ceniona w zachodniej Europie, na dobrych glebach odmiana doskonała na ziarno i kiszonkę.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience™ w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.