P8821 - kukurydza

P8834

Kukurydza

Nowy lider odmian średnio wczesnych

 

Średnio wczesny

FAO: Z250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

Rekordowo wysoki potencjał plonowania potwierdzony na polach produkcyjnych i w wynikach COBORU*
Bardzo szybkie oddawanie wody w końcowym okresie wegetacji (dry-down)
Ponadprzeciętna tolerancja na niedobory wody, nadaje się na słabe gleby
Kolby imponujących rozmiarów

 

* w swojej klasie wczesności

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Intensywny dry-down

Intensywny dry-down

Wytrzymałość na suszę

Ikona -  wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na wszystkich glebach w zalecanej obsadzie, szczególnie na ziarno.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.