P9042 - kukurydza

P9042

Kukurydza

Nowy, pewny mieszaniec typu dent na ziarno o stabilnym plonowaniu

 

Średnio wczesny

FAO: Z250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

  • Mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów i szybkiego dojrzewania
  • Bardzo dobrze i pewnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych
  • Bardzo stabilny mieszaniec na ziarno podobnie jak PR38N86
  • Rośliny niewysokie z niżej zawieszoną kolbą, o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie
  • Kolby wysoce tolerancyjne na fuzariozę, a liście na żółtą plamistość liści kukurydzy
  • Ziarno szybko oddaje wodę i doskonale się suszy

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach, w obsadzie odpowiednio dobranej do kompleksu glebowego.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.