P9042 - kukurydza

P9042

Kukurydza

Nowy, pewny mieszaniec typu dent na ziarno o stabilnym plonowaniu

 

Średnio wczesny

FAO: Z250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

  • Mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów i szybkiego dojrzewania
  • Bardzo dobrze i pewnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych
  • Bardzo stabilny mieszaniec na ziarno podobnie jak PR38N86
  • Rośliny niewysokie z niżej zawieszoną kolbą, o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie
  • Kolby wysoce tolerancyjne na fuzariozę, a liście na żółtą plamistość liści kukurydzy
  • Ziarno szybko oddaje wodę i doskonale się suszy
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach, w obsadzie odpowiednio dobranej do kompleksu glebowego.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.