P8904 - kukurydza

P8904

Kukurydza

Wysokie plony kiszonki doskonałej jakości o wysokiej zawartości skrobi

 

Średnio późny

FAO: K260; Z260
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent


Cechy:

 

Nr 1 COBORU CCA 2022 grupa średnio wczesna[106% wzorca]

Mieszaniec ziarnowy o podwyższonej tolerancji na niedobory wody, wysoko i stabilnie plonujący w uprawie na ziarno, może być uprawiany na CCM oraz kiszonkę

Rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach, kolby średnio wysoko zawieszone, łodygi i liście bardzo zdrowe, wysoka tolerancja na głownię pylącą

Dobrze plonuje w warunkach stresu suszy, doskonale zaadaptowana do różnych warunków klimatyczno-glebowych

Duży udział ziarna w kiszonce – dobrze dojrzewa

Bardzo dobra odporność na wyleganie

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Dobry wzrost początkowy

Dobry wzrost początkowy

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, szczególnie na ziarno, na dobrych i średnich glebach w odpowiedniej obsadzie. Dostarcza wysokie plony skrobi z ha. Z uwagi na duży udział ziarna zbierać na kiszonkę gdy linia mleczna będzie dalej niż 2/3, wymagany zgniatacz ziarna.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.