P8782 - kukurydza

P8782

Kukurydza

Zachwyca każdego roku

 

Późny

FAO: Z260-270; K260-270
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

 

  • Mieszaniec na kiszonkę o znakomitych parametrach agrotechnicznych
  • Daje wysokie plony biomasy, także w warunkach suszy przy obniżonej obsadzie, bardzo wysokie plony skrobi z hektara
  • Dobrze znosi chłody i okresowe niedobory wody
  • Rośliny wysokie, z wyżej zawieszoną kolbą, o mocnych łodygach, mało podatnych na wyleganie, łodygi i liście bardzo zdrowe, powoli dojrzewające, ponadprzeciętna tolerancja na głownię pylącą
  • Bardzo dobra strawność ogólna
Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Wysoki plon energii

Wysoki plon energii

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w ciepłych rejonach Polski, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, na glebach dobrych i bardzo dobrych. Wymagania podobne do P8500 lub P8888, a plony wyższe. Na dobrych glebach ma doskonały udział ziarna w kiszonce.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agrisciencew Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.