P7948 - kukurydza

P8240

Kukurydza

Mieszaniec typu M3 na kiszonkę

 

 

Średnio wczesny

FAO: K240-250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

Cechy:

  • Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi bardzo dobrze degradowalnej w żwaczu
  • Odmiana elastyczna w terminie zbioru, przy opóźnionym zbiorze ziarno jest nalewane skrobią i dobrze dojrzewa
  • Dobry wzrost początkowy
  • Dobra tolerancja na chłody
  • Stabilnie plonuje w różnych warunkach środowiskowych

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Wysoki stay-green

Wysoki stay-green

Jakościowa kiszonka

Jakościowa kiszonka

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, w obsadzie odpowiednio dobranej do stanowiska. Do wytworzenia dużej ilości masy zielonej potrzebuje dobrego zaopatrzenia w wodę, doskonale rośnie na polach dobrze nawożonych obornikiem. Podczas wzrostu wegetatywnego potrzebuje dużej ilości wody, należy unikać gleb bardzo piaszczystych.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.