P8255 - kukurydza

P8255

Kukurydza

Na ziarno i kiszonkę

 

Średnio wczesny

FAO: K240; Z230-240
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – zbliżone do dent

 

Cechy:

 

  • Mieszaniec bardzo wysoko plonujący w uprawie na ziarno, może być uprawiany zarówno na ziarno, jak i kiszonkę wysokiej jakości
  • Dobrze toleruje niedobory opadów
  • Bardzo dobra odporność na wyleganie
  • Rośliny średnio wysokie, mocne i zdrowe łodygi o wysokiej tolerancji na Fusarium, liście bardzo zdrowe i wysoce tolerancyjne na żółtą plamistość kukurydzy
  • Wysoka zawartość doskonale strawnej skrobi w kiszonce
  • Ziarno szybko dojrzewa

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Wysoki plon energii

Wysoki plon energii

Doskonały wzrost początkowy

Doskonały wzrost początkowy

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, także suchych, w odpowiednio zredukowanej obsadzie.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.