P8358 - kukurydza

P8358

Kukurydza

Stabilny dostawca skrobi

 

Średnio wczesny

FAO: K240; Z240
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – flint/ dent

 

Cechy:

Bardzo wysoka strawność ogólna
Bardzo dobry stay-green
Znakomicie udaje się na ziarno i CCM
Wysoki plon zielonej masy

 

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Doskonały wzrost początkowy

Doskonały wzrost początkowy

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce poza skrajnie zimnymi obszarami regionu północnego, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, toleruje słabsze stanowiska glebowe. Wymagania podobne do P8333, a plony wyższe, odmiana bardzo ceniona w zachodniej Europie, na dobrych glebach odmiana doskonała na ziarno i kiszonkę.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience™ w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.