P8358 - kukurydza

P8358

Kukurydza

Mieszaniec uniwersalny

Średnio wczesny

FAO: K240; Z250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – zbliżone do dent
Rośliny o bardzo dobrej zawartości skrobi, wysokim plonie zielonej masy oraz ogólnym suchej masy
Udaje się we wszystkich warunkach
Znakomicie udaje się na ziarno i CCM
Dobry wzrost początkowy
Bardzo wysoka strawność ogólna
Dobrze toleruje chłody i krótkotrwałe niedobory wody
Doskonały stay-green

Plon kiszonki
Plon kiszonki Plon kiszonki Plon kiszonki
Jakość kiszonki
Jakość kiszonki Jakość kiszonki Jakość kiszonki
CCM
CCM CCM CCM
Ziarno
Ziarno Ziarno Ziarno

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Doskonały wzrost

Doskonały wzrost

Wytrzymałość na suszę

Wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, poza skrajnie zimnymi obszarami regionu północnego, na dobrych i średnich glebach. Dostarcza wysokie plony zielonej masy, do wzrostu wegetatywnego potrzebuje wody, unikać gleb piaszczystych. Wymagania podobne do P8333, a plony wyższe, odmiana bardzo cenna w zachodniej Europie, na dobrych glebach odmiana doskonała na ziarno i kiszonkę.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience™ w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.