P8821 - kukurydza

P8834

Kukurydza

Nowy lider odmian średnio wczesnych

 

Średnio wczesny

FAO: Z250
Typ – mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna – dent

 

Cechy:

 

Potrójny mistrz grupy średnio wczesnej:
– nr 1 COBORU 2020 doświadczenia rejestrowe
– nr 1 COBORU 2021 doświadczenia rejestrowe
– nr 1 COBORU 2021 doświadczenia porejestrowe [109% wzorca]

Rekordowo wysoki potencjał plonowania potwierdzony na polach produkcyjnych i w wynikach COBORU*
Bardzo szybkie oddawanie wody w końcowym okresie wegetacji (dry-down)
Ponadprzeciętna tolerancja na niedobory wody, nadaje się na słabe gleby
Kolby imponujących rozmiarów

 

* w swojej klasie wczesności

Korzyści

Sprawdź, co możesz zyskać

Doskonałe plonowanie

Doskonałe plonowanie

Intensywny dry-down

Intensywny dry-down

Wytrzymałość na suszę

Ikona -  wytrzymałość na suszę

Charakterystyka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profil agronomiczny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skala: 1–3 – niski/wolny, słaba, wolne; 4–6 – dobry/dobra/dobre; 7–9 – bardzo dobry/bardzo dobra/bardzo dobre

Zalecenia uprawowe

Polecany do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na wszystkich glebach w zalecanej obsadzie, szczególnie na ziarno.

Wymagania glebowe

Produkt marki Pioneer® z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Corteva Agriscience w Polsce.
Opis profili agronomicznych oraz ocena punktowa na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer®. Ocena wyznaczona na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych oraz typów gleb, wyznacza średnią dla danego rejonu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalne mogą oddziaływać negatywnie.