11AFT

Something went wrong. Please try again later...
11AFT -  specjalista do kiszonek z lucerny  

11AFT marki Pioneer® jest nowym, rewolucyjnym opatentowanym produktem przeznaczonym do kiszonek z lucerny, który:

  • poprawia strawność włókna,
  • pozwala uzyskać więcej energii z kiszonek, co obniża koszty suplementacji,
  • usprawnia proces fermentacji.


11AFT zawiera oryginalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri, który:

  • wytwarza określone enzymy, wspomagając strawność włókna,
  • redukuje straty w kiszonce i przedłuża jej stabilność tlenową podczas skarmiania. 


11AFT zawiera także unikalny szczep bakterii Lactobacillus plantarum, opracowany specjalnie dla lucerny, który:

  • stymuluje fermentację poprzez produkcję kwasu mlekowego, redukując pH, pomagając zachować wartościowe składniki odżywcze (cukier i białko),
  • redukuje ryzyko degradacji białka,
  • pomaga obniżyć koszty suplementacji białkowej.

Dostępny jako produkt rozpuszczalny w wodzie, w opakowaniach dostosowanych do użycia w aplikatorach Appli-Pro® firmy Corteva Agriscience lub wymieszane w innych zbiornikach dozujących.

Optymalne zakresy wilgotności kiszonek z lucerny traktowanych 11AFT marki Pioneer®


Korzyści ze stosowania produktu 11AFT marki Pioneer®:

1. Ciagła produkcja enzymów
Podczas zakiszania bakterie szczepu L. buchnneri zawarte w 11AFT produkują nieustannie enzymy zdolne do łamania wiązań chemicznych między ligniną a włóknami celulozowymi.

2. Większa stabilność tlenowa
Dzieki jedynemu w swoim rodzaju działaniu bakterii zawartych w 11AFT, polisacharydy obecne w ściance komórki stają się bardziej dostepne dla bakterii obecnych w żwaczu. Zjawisko to powoduje znaczny wzrost degradowalności włokna NDF oraz wzrost strawności suchej masy.

Doświadczenia na zwierzętach pokazują, że 11AFT efektywnie poprawia strawność włókna NDF.


Korzyści ze stosowania produktu 11AFT marki Pioneer®:

1. Ciagła produkcja enzymów
Podczas zakiszania bakterie szczepu L. buchnneri zawarte w 11AFT produkują nieustannie enzymy zdolne do łamania wiązań chemicznych między ligniną a włóknami celulozowymi.

2. Większa stabilność tlenowa
Dzieki jedynemu w swoim rodzaju działaniu bakterii zawartych w 11AFT, polisacharydy obecne w ściance komórki stają się bardziej dostepne dla bakterii obecnych w żwaczu. Zjawisko to powoduje znaczny wzrost degradowalności włokna NDF oraz wzrost strawności suchej masy.

Doświadczenia na zwierzętach pokazują, że 11AFT efektywnie poprawia strawność włókna NDF.