11B91

Something went wrong. Please try again later...
11B91 - specjalista do zakiszania kukurydzy

Inokulant marki Pioneer® 11B91 Rapid React® do zakiszania ziarna kukurydzy zawierający bakterie L. buchneri najnowszej generacji, zaprojektowany:

 • Jako biologiczne rozwiązanie problemów związanych z zagrzewaniem kiszonego ziarna pozwalające uniknąć stosowania drogich, kaustycznych (żrących) produktów.
 • W celu poprawy fermentacji, zachowania zawartości składników odżywczych i zwiększenia zdolności do trawienia zakiszonej kukurydzy o wysokiej zawartosci skrobii.
 • Do stosowania w przypadku kiszonego ziarna kukurydzy, całych kolb kukurydzy i obłuskanych kolb kukurydzy w silosach, pryzmach, rękawach foliowych.

     Inokulant dostępny jako produkt rozpuszczalny w wodzie w opakowaniach odpowiednich do stosowania Pioneer® Appli-Pro® Preparat 11B91 Rapid React® zawiera unikalną kompozycję opatentowanych i zastrzeżonych szczepów bakterii Lactobacillus buchneri i Lactobacillus plantarum, opracowaną specjalnie po to aby:

 • Pomagać kukurydzy zachowywać świeżość i chłód zarówno podczas przechowywania jak i w stacji paszowej.
 • Poprawiać warunki żywotności przechowywanej kukurydzy w sytuacjach powolnego napełniania pryzmy lub powolnego pobierania kiszonki do karmienia zwierząt.
 • Zachować jakość odżywczą kiszonki poprzez ograniczanie strat składników odżywczych w wyniku psucia się kiszonki oraz działania organizmów powodujacych zagrzewanie się.

W preparacie 11B91 zastosowano technologię stabilizacji aerobowej Rapid React®. Technologia ta poprawia żywotność kiszonej kukurydzy i zapewnia stabilną paszę w ciągu 7 dni.*

Korzyści ze stosowanie produktu 11B91 marki Pioneer®:

 • Poprawia fermentację i zmniejsza utratę suchej masy
 • Poprawia zachowanie składników odżywczych
 • Znacznie zmniejsza zagrzewanie sie kiszonej kukurydzy na powierzchni oraz brzegach silosu
 • Pomaga redukować zagrzewanie sie kiszonego ziarna
 • Poprawia trawienie włókna

*Zastrzeżenie: Lepsza stabilność aerobowa i mniejsze nagrzewanie w stosunku do kiszonki bez inokulantu. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od podanych. Działanie każdego zakiszacza (inokulanta) do kiszonek zależy od sposobu zarządzania zbiorami, przechowywania kiszonek oraz karmienia zwierząt. Czynniki takie jak wilgotność, dojrzałość, długość siekania i zagęszczanie decydują o skuteczności środka zakiszającego.
 


Zmniejszenie strat w kukurydzy o wysokiej wilgotności


Efekty stosowania preparatu na żywotność pryzmy kiszonki po wystawieniu na działanie powietrza

1 Wszystkie wartości wyrażone są jako średnie najmniejszych kwadratów.

2 Utrata suchej masy jest mierzona podczas testu stabilności aerobowej.

a,b Średnie wartości efektów stosowania preparatu, występujące w tym samym rzędzie, bez wspólnej litery w indeksie górnym, różnią się (P < .05).

Źródło: Centrum Żywienia Zwierząt Gospodarskich marki Pioneer®, Iowa. Podsumowanie dwóch testów. Odzysk suchej masy, stabilność tlenową i skład odżywczy określono dla kiszonki niezakiszonej (kontrolnej) oraz dla kiszonki kukurydzianej zakiszonej (inokulowanej) preparatem 11B91 Corn Silage Inoculant (11B91) marki Pioneer®.